Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 182,1 (126,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,9 (17,0) MSEK och resultatet per aktie till 0,58 (0,50) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,5 (27,6) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till 33,3 (-46,2) MSEK
 • Första kompletta versionen av RayStation® släpptes i januari och ytterligare en ny version släpptes i augusti
 • Sammanlagt 23 order på RayStation® erhölls från Australien, Belgien, Italien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Tyskland, USA och Österrike
 • Distributionsavtal ingicks för Spanien i maj
 • RaySearch inlicensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital i september
 • Samarbetet med Siemens avslutades i december
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Första orderna på RayStation® från Spanien och Frankrike erhölls i januari

 
  ”Vi hade en rekordstark avslutning på året tack vare RayStation®. Omsättningen ökade med 68 procent under fjärde kvartalet och uppgick till 77 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades samtidigt till 26 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 34 procent”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi har nu kommit igenom den första viktiga etableringsfasen för RayStation® på många marknader och har redan kunder i 13 länder. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss med att utöka vår organisation för försäljning och service, men intresset för systemet ökar hela tiden med fler och fler pågående affärsdiskussioner över hela världen. Det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser, men vi ser fram emot 2013 med stor tillförsikt”, avslutar Johan Löf.
         

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

            

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com