Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

1 JANUARI – 31 MARS 2012

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 38,4 (23,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 (1,6) MSEK och resultatet per aktie till 0,13 (0,05) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (2,1) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till 10,9 (-3,3) MSEK
  • Första kompletta versionen av RayStation® släpptes i januari
  • Sammanlagt sex order på RayStation® erhölls från Italien, Kanada, Schweiz, Tyskland och USA

EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Två order på RayStation® erhölls från Sydkorea
  • Distributionsavtal ingicks för Spanien

”Året har börjat mycket bra med flera viktiga order på vårt eget dosplaneringssystem RayStation® under det första kvartalet. Ett stort genombrott var ordern från Princess Margaret Hospital (PMH) i Kanada. PMH är en av de världsledande institutionerna i kampen mot cancer”, säger Johan Löf, VD för RaySearch

”Den kraftigt ökande försäljningen av RayStation® innebar att intäkterna steg med hela 67 procent till 38,4 MSEK. Det är den näst högsta kvartalsomsättningen någonsin och den i särklass högsta försäljningen som RaySearch någonsin har haft under det första kvartalet. Med tanke på hur väl RayStation® har mottagits och hur många spännande diskussioner med kliniker som pågår ser jag mycket positivt på resten av året”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

           

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com