We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2012

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,2 (80,3) MSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,5 (10,2) MSEK och resultatet per aktie till -0,16 (0,30) SEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (13,0) MSEK

 • Kassaflödet uppgick till 14,8 (-30,8) MSEK

 • Första kompletta versionen av RayStation® släpptes i januari och ytterligare en ny version släpptes i augusti

 • Sammanlagt fjorton order på RayStation® erhölls från Australien, Italien, Kanada, Schweiz, Sydkorea, Tyskland och USA

 • Distributionsavtal ingicks för Spanien i maj

 • RaySearch inlicensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital i september

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Rekordstor order på RayStation® erhölls från österrikiskt partikelterapicenter i oktober
   

   ”Den kraftigt ökande försäljningen av RayStation® tillsammans med fortsatt god försäljning av partnerprodukter innebar att intäkterna steg med 31,0 procent under perioden januari till september. Periodens resultat blev dock negativt på grund av högre kostnader för försäljning och marknadsföring av RayStation® samt höga advokatarvoden i USA”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under det första halvåret tog vi flera viktiga order på RayStation® i Nordamerika, Europa och Asien, och den positiva utvecklingen fortsatte även efter halvårsskiftet. En särskilt stor framgång är den order som vi erhöll i oktober från det österrikiska partikelterapicentret MedAustron gällande dosplanering för koljoner. Detta är vår största order någonsin och den befäster vår starka position inom partikelterapiområdet”, avslutar Johan Löf.
  

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com