We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2011

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 126,1 (117,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,0 (28,9) MSEK och resultatet per aktie till 0,50 (0,84) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,6 (39,9) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -46,2 (-5,0) MSEK
 • RaySearch licensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital i mars
 • RaySearch involverades i amerikansk patenttvist i maj
 • Den första patienten behandlades med hjälp av RayStation® i september i USA och den första patienten i Europa behandlades i december
 • Säljorganisation etablerades i USA och i Europa
 • Distributionsavtal ingicks för Italien, Kina och Sydkorea
 • Sammanlagt nio order på RayStation® erhölls från Kanada, Nederländerna, Schweiz och USA
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2011

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Första kompletta versionen av RayStation® släpptes i januari

”Finansiellt sett började RayStation® bidra med väsentliga intäkter genom att produkten installerades hos flera kunder under slutet av året. Det gjorde att det fjärde kvartalet var vårt omsättningsmässigt bästa någonsin med 45,8 MSEK i intäkter jämfört med 34,8 MSEK under sista kvartalet 2010”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under 2011 genomförde vi framgångsrikt ett strategiskifte där vi gått från att vara helt beroende av partners till att ha möjlighet att sälja direkt till kliniker parallellt med den partnerbaserade affärsmodellen. Vi ser ett starkt intresse för RayStation® och har ett stort antal pågående affärsdiskussioner i både Nordamerika, Europa och Asien och vi hoppas kunna slutföra många viktiga affärer under 2012”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com