We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

1 januari – 30 JUNI 2010

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 60,9 (34,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 23,8 (16,6) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 17,4 (12,3) MSEK och resultatet per aktie till 0,51 (0,36) SEK
  • Kassaflödet uppgick till 2,1 (1,8) MSEK
  • RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA i mars
  • Samarbetsavtalet med Varian utökades i april

 

”Första halvåret 2010 var en mycket bra period för RaySearch. Antalet sålda licenser mer än fördubblades och intäkterna steg med 76 procent till 60,9 MSEK, trots att valutaeffekter hade en negativ påverkan under perioden”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. 

”RaySearch fyllde tio år den 19 juni och det är med glädje jag kan konstatera att verksamheten nu går bättre än någonsin”, avslutar Johan Löf. 

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch
 RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har 15 produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.