We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ)Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2009 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,3 (41,3) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick till 12,6 (7,3) MSEK och resultatet per aktie till 0,37 (0,21) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 17,1 (8,0) MSEK • Kassaflödet uppgick till 5,4 (-20,0) MSEK • Första produkten i samarbetet med TomoTherapy erhöll FDA-godkännande i januari och har lanserats • Tre produkter från samarbetet med Varian lanserades i juni • Genombrottsorder på system för strålterapi med protoner erhölls i juni • Två nya produkter från samarbetet med Nucletron lanserades i september EFTER PERIODENS UTGÅNG • Den nya produkten för VMAT-behandlingar i samarbetet med Philips började generera intäkter i november • Samarbetsavtalet med Siemens som tecknades i maj utökades och accelererades i november ”Det är oerhört tillfredsställande att de senaste årens stora utvecklingssatsningar nu börjar bära frukt. I november började vår nya produkt med Philips att generera intäkter och vi räknar med att den och andra nya produkter tillsammans kommer att bidra med över 10 MSEK i ökad försäljning redan under det fjärde kvartalet i år”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Vi har också utökat och accelererat vårt avtal med Siemens som nu förväntas börja generera intäkter under andra halvåret 2010 istället för under 2011 som tidigare meddelats. Jag kan konstatera att förutsättningarna för tillväxt aldrig har sett så bra ut som de gör nu”, avslutar Johan Löf.