Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

1 JANUARI – 31 MARS 2009
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (15,6) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 (3,1) MSEK och resultatet per aktie till 0,21 (0,09) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 9,9 (3,6) MSEK
• Kassaflödet uppgick till 8,7 (-5,5) MSEK
• Samarbetet med Nucletron utökades i januari med två nya produkter för dosplanering
• Första produkten i samarbetet med TomoTherapy erhöll FDA-godkännande i januari och har lanserats

EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Den nya produkten för VMAT-behandlingar i samarbetet med Philips fick FDA-godkännande och lanserades i april
• Samarbetsavtal med Siemens ingicks i maj”Det är mycket glädjande att i dag kunna presentera ett nytt avtal med Siemens. Avtalet är strategiskt mycket viktigt för RaySearch eftersom Siemens är en av de ledande globala leverantörerna av utrustning för strålterapi”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Både omsättningen och vinsten ökade under första kvartalet. Dessutom har två nya produkter lanserats på marknaden, och fler är på väg, så jag är väldigt nöjd med hur RaySearch utvecklas just nu”, avslutar Johan Löf.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com