Finansiella rapporter

Delårsrapport per den 30 september 2003

RaySearch Laboratories AB (publ) (f d Taurus Petroleum AB (publ)) Delårsrapport per den 30 september 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 24,9 (20,5) MSEK under perioden januari till september 2003 · Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 12,6 (11,5) MSEK under perioden · Resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-0,4) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,70 (-0,03) SEK · Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning. En ansökan om flyttning till ordinarie O-listan kommer att behandlas av börsens bolagskommitté den 20 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Cecilia Danckwardt-Lillieström Finanschef, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 41 cecilia.dl@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten