We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

Delårsrapport per den 30 juni 2003

RaySearch Laboratories AB (publ) (f d Taurus Petroleum AB (publ)) Delårsrapport per den 30 juni 2003 ·Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK under perioden januari till juni 2003 ·Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 11,3 (10,0) MSEK under perioden ·Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (-1,4) MSEK ·Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (-0,14) SEK ·RaySearch genomförde ett omvänt förvärv av Taurus Petroleum och ett erbjudande riktades till allmänheten om att förvärva aktier i RaySearch. ·Ägarspridningen slutfördes och innebar att antalet aktieägare ökade med 780 till ca 4 000 ·Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB, Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/29/20030829BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/29/20030829BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten