We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch utser ny CFO

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Henrik Bergentoft har utsetts till ny CFO för bolaget och tillträder sin tjänst 15 november 2022. Henrik har en gedigen finansiell bakgrund med lång erfarenhet från globala företag inom såväl strålbehandlings- som mjukvarubranschen.

Henrik kommer närmast från C-RAD AB (publ) där han var CFO och medlem i ledningsgruppen under drygt två år. Tidigare erfarenheter omfattar tjänster som CFO på MSAB, Aerocrine AB, Nordkom AB och Contextvision AB. Henrik har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Henrik till tjänsten som CFO på RaySearch och som medlem av vår ledningsgrupp. Förutom att han har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet som CFO på internationella och börsnoterade bolag är han dessutom väl insatt i vår bransch. Hans erfarenhet av bolag i tillväxt kommer också vara värdefull med tanke på RaySearchs expansiva fas.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com