We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Raysearch expanderar till nytt huvudkontor 2021

Medicinteknikföretaget RaySearch Laboratories har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket skapat behov av större och mer effektiva lokaler. Under tredje kvartalet 2021 kommer RaySearch därför att flytta huvudkontoret från Sveavägen 44 till nya lokaler i Hagastaden i Stockholm, som förväntas bli ett av världens främsta centrum för life science.

"RaySearch är ett innovativt och högpresterande mjukvaruföretag med behov av en arbetsmiljö som stärker och motiverar medarbetarna. Därför har vi anpassat arbetsmiljön efter verksamheten och dess behov, vilket innebär många team- och projektrum i olika storlekar för flexibilitet, och därtill flera multifunktionella ytor och lounger för både arbete och återhämtning. Med den egna takterrassen finns även möjlighet att blicka ut över Stockholm och den lummiga Brunnsviken”, säger Karin Gedda, arkitekt och inredningsarkitekt på Strategisk Arkitektur.”

"RaySearch är i en expansiv fas och har tillsammans med Strategisk Arkitektur utvecklat ett huvudkontor som återspeglar vad RaySearch är och vad vi står för. Även hälsa och ett hållbart arbetsliv har stått i centrum. De nya lokalerna kommer att stötta oss i våra fortsatta relationer med kunder och partners, och kommer att underlätta vår fortsatta expansion”, säger Johan Löf, grundare och VD för RaySearch.

Det nya huvudkontoret på Eugeniavägen 18 är en modern fastighet ritad av White Arkitekter med mycket glas och en mörk, lätt lutande fasad. Byggnaden är miljöcertifierad och med sitt distinkta arkitektoniska uttryck är fastigheten ett riktigt landmärke i Hagastaden.

Gestaltningskonceptet fokuserar på RaySearchs kärnvärden, såsom innovation, genomgående hög kvalitet, hållbarhet och långsiktighet, och kärnan i RaySearchs verksamhet, att bekämpa cancer genom innovativa mjukvarulösningar. Detta gestaltas genom en miljö av klassiska drag (långsiktighet) blandat med moderna lösningar (innovation), en avstressande och varierad interiörmiljö (hållbarhet) med tyngdpunkt på högkvalitativa naturmaterial, såsom trä, sten och metall, och relativt mycket textilier för en ombonad känsla samt rikligt med växter.

”Målet är att skapa en inspirerande och effektiv arbetsmiljö som stöttar våra medarbetare i det dagliga arbetet. Vi vill främja välmående och motivation hos våra medarbetare och skapa en miljö som stimulerar till innovation, samarbete och effektiv kunskapsdelning, samt en aktiv, hållbar och hälsosam livsstil. På källarplan kommer det till exempel att finnas dusch- och omklädningsrum för dem som cykelpendlar och på entréplan kommer det att finnas en träningsanläggning. Därtill finns goda möjligheter till motion, reflektion och återhämtning i naturmiljö i den närliggande Hagaparken. säger Lotta Larsson, HR-chef för RaySearch.

I och omkring Hagastaden finns en stor koncentration av forskning och företagande inom life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. Här bedrivs världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset. Inom fem kilometer från området finns också hälften av Stockholmsregionens life scienceföretag. Ambitionen är att Hagastaden ska bli ett av världens främsta centrum för life science.

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder.

RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD              Telefon: +46 8 510 530 00         Epost: johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO     Telefon: +46 70 661 05 59         Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com