We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch ökar rörelseresultatet med 126 procent i det fjärde kvartalet

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för det fjärde kvartalet och helåret 2016 tidigare än bokslutskommunikén på grund av att rörelseresultatet har ökat kraftigt.

I det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 45 procent till 191 (132) MSEK och rörelseresultatet ökade med 126 procent till 100 (44) MSEK.

För helåret ökade omsättningen med 34 procent till 531 (398) MSEK och rörelseresultatet ökade med 109 procent till 200 (95) MSEK.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig bokslutskommuniké släpps den 17 februari kl 07:45 CET såsom tidigare meddelats.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                Telefon: +46 8 510 530 00           Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO        Telefon: +46 70 661 05 59           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 22.30 CET.