We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch inleder samarbete med ledande amerikansk cancerklinik avseende RayCare

University of Texas MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, kommer att samarbeta med RaySearch vid utvecklingen av RayCare®*, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS) utformat för dagens och morgondagens behov inom kliniska arbetsflöden. Avtalet omfattar samtliga av MD Andersons anläggningar i Houston-området, däribland fem regionala cancerkliniker. Ett mål med samarbetet är att möjliggöra en klinisk implementering av RayCare i en komplex och storskalig miljö.  

MD Anderson är en av världens största cancerkliniker och globalt ledande inom klinisk forskning. Kliniken behandlar omkring 130 000 patienter varje år, och har över 20 000 anställda. Verksamhetens storskalighet gör att effektivitet och säkerhet är prioriterade, och de kommer att vara två väsentliga styrkor i RayCare-systemet.  

RayCare är utformat för att samordna och konsolidera de olika mjukvarusystem som vanligtvis används inom kemoterapi, strålbehandling och kirurgisk onkologi. Att integrera olika aktiviteter i arbetsflöden sparar tid, minskar komplikationer och minimerar risken för fel som kan uppkomma när man överför information mellan olika system. Potentiella fördelar för patienterna är en smidigare behandlingsupplevelse och en bättre kontinuitet i vården. 

Detta är nästa steg i ett starkt strategiskt samarbete som kombinerar styrkorna inom forskning och utveckling hos MD Anderson och RaySearch, med målet att omvandla upptäckter inom forskning till praktiska lösningar som snabbt kan föras ut på marknaden till förmån för cancerkliniker över hela världen. MD Anderson har också börjat använda RayStation® för att generera kliniska behandlingsplaner. Det är första fasen i ett planerat kliniskt införande och följer efter ett omfattande utbildningsarbete av de kliniska teamen. RayStation och RayCare är utformade som ett helt integrerat system, vilket möjliggör ytterligare förbättringar av verksamheten. 

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Jag är stolt över att MD Anderson Cancer Center har anslutit sig till RayCare-projektet. Att lösa samordnings-, säkerhets- och effektivitetsbehoven för världens största cancervårdgivare är en av våra mest spännande utmaningar hittills. Det här samarbetet har alla förutsättningar för att bli framgångsrikt, eftersom det bygger på MD Andersons mycket omfattande kliniska kunskaper och resurser, i kombination med RaySearchs kapacitet för innovativ utveckling.”

Om MD Anderson Cancer Center
University of Texas MD Anderson Cancer Center är ett av världens mest ansedda sjukhus, helt inriktat på vård, forskning, utbildning och förebyggande arbete mot cancer. Sjukhuset ligger i Texas Medical Center i centrala Houston och grundades 1941 som en del av University of Texas. MD Anderson är ett av de tre första sjukhusen för heltäckande cancervård som omnämndes i USAs National Cancer Act från 1971, och är i dag ett av de sjukhus utsedda av National Cancer Institute att utgöra ryggraden i kampen mot cancer i USA. U.S. News & World Reports undersökning ”Best Hospitals” har rankat MD Anderson som landets främsta sjukhus för cancervård och MD Anderson har rankats som det ledande cancersjukhuset under 11 av de senaste 14 åren. Sjukhuset har utnämnts till ett av USA:s två främsta för cancervård varje år sedan undersökningen påbörjades 1990.

Om RayCare
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa och logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com