We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Finanschefen lämnar RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Anders Martin-Löf, RaySearchs finanschef, kommer att lämna företaget i april för att tillträda som CFO i ett annat bolag. Anders kommer att ha kvar sina ansvarsområden som finanschef tills han lämnar RaySearch. En process har påbörjats för att hitta Anders efterträdare.

”Anders har varit med oss sedan 2007 och tjänstgjort som finanschef sedan 2009. Under den tiden har vi genomgått en strategisk omställning där vi i grunden förändrat vår affärsmodell, genomgått en snabb internationell expansion och ökat omsättningen med flera hundra procent. Anders har spelat en viktig roll i den här processen och varit bidragande till att vi varit så framgångsrika och står väl rustade inför framtiden. Jag vill passa på att tacka honom för de här åren och önskar honom lycka till i framtiden”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com