We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Två ProCure-center väljer RayStation® för protonplanering

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit två order på dosplaneringssystemet RayStation® från protonklinikerna Seattle ProCure Management LLC i Seattle, Washington och Princeton ProCure Management LLC i Princeton, New Jersey. Båda kommer att använda RayStation® för dosplanering av strålterapi med protoner.

Tony Wong, Director of Physics på Seattle ProCure Treatment Center och Dennis Mah, Director of Physics på New Jersey ProCure Treatment Center kommenterar: ”Det finns flera anledningar till varför vi valde RayStation®. De viktigaste är systemets stora tekniska bredd, möjligheten till snabb planering och dosberäkning och verktyg för att enkelt jämföra med andra behandlingsmodaliteter. Det här är det system på marknaden som har den mest robusta optimeringen, de mest noggranna beräkningsalgoritmerna och är mest användarvänligt.”

Marc Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag RaySearch Americas, tillägger: ”ProCure är ett välkänt företag inom protonterapiområdet. När vi nu har ett samarbete mellan RaySearch, IBA och ProCure är vi övertygade om att vi kan ta stora kliv framåt i utvecklingen av dosplanering av protonbehandlingar. Vi ser fram emot ett långt och ömsesidigt fruktbart samarbete med ProCure Management.”

”Vi på ProCure fokuserar på hög behandlingskvalitet och effektiva teknologier. Vi ser RaySearch som en bra partner både i dag och för i framtiden och vi planerar att arbeta tillsammans med dem för att uppnå vår vision om att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter genom att tillgängliggöra protonterapi”, säger Howard Rubin, Senior Vice President of Information Systems på ProCure.

”Dessa order stärker vår ställning som marknadens ledande leverantör av dosplaneringssystem för partikelterapi. Tillsammans med våra kunder och vår partner IBA kommer vi att fortsätta att förfina våra verktyg för strålterapi med protoner och koljoner för att fullt kunna utnyttja de här partiklarnas unika egenskaper för att möjliggöra cancerbehandlingar med extremt hög precision”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories.

Den version av RayStation® som idag finns på marknaden och har erhållit regulatoriskt försäljningsgodkännande av FDA har stöd för protonbehandlingsteknikerna Uniform Scanning och Double Scattering. Stöd för PBS/IMPT har släppts i Europa med CE-märkning och förväntas få FDA-godkännande i början av 2014.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com