We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

1 JANUARI – 30 JUNI 2013

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75,4 (65,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,8 (-4,0) MSEK och resultatet per aktie till -0,32 (-0,12) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 (-3,2) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -19,3 (21,1) MSEK
 • Första orderna på RayStation® från Spanien och Frankrike erhölls
 • RaySearch licensierade teknologi från GSI
 • Ledande cancercenter i Maryland valde RayStation®
 • Samarbetsavtal ingicks med IBA

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Partneravtal med Brainlab tillkännagavs
 • RayStation® 4.0 släpptes
 • RayStation® godkändes för försäljning i Kina
 • Den första patienten i Oceanien behandlades med RayStation®
 • Amerikanskt protoncenter valde RayStation®
 • Första kinesiska ordern på RayStation®
          

”Under halvåret steg intäkterna med 16 procent till 75 MSEK trots att det andra kvartalet var svagt. Variationerna mellan olika kvartal är stora för RaySearch vilket beror på fluktuationer i partnerförsäljningen och på stora svängningar i utleveranserna av RayStation®. Dessutom är det andra kvartalet traditionellt ett svagt kvartal för strålterapibranschen”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Flera strategiska milstolpar har nåtts hittills under 2013 och arbetet med RayStation® rullar på i högt tempo. Intresset för systemet ökar hela tiden men det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser. Med nya samarbeten och en växande säljorganisation på existerande och nya marknader ser vi fram emot resten av 2013 med tillförsikt”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

                 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com