We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Scanditronix-Wellhöfer och RaySearch tecknar avsiktsförklaring avseende kvalitetssäkring av IMRT

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att en avsiktsförklaring träffats med Scanditronix-Wellhöfer om att teckna ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal gällande nya produkter för kvalitetssäkring av IMRT. RaySearch är världsledande inom dosplanering för IMRT och avancerade mjukvarutillämpningar för strålbehandling av cancer och Scanditronix-Wellhöfer är världsledande inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkringslösningar för kliniska och industriella tillämpningar av strålningsfysik.

Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) är en avancerad metod för strålbehandling av cancer. IMRT gör det möjligt att bestråla tumören med högre stråldoser än vad som är möjligt med konventionell behandling samtidigt som risken för biverkningar i kringliggande frisk vävnad minskar. Eftersom IMRT-behandlingar är komplexa till sin natur krävs noggrann kvalitetssäkring för att minimera avvikelser mellan den planerade stråldosfördelningen och den som faktiskt levereras till patienten. Vid kvalitetssäkringen mäter man behandlingsstrålarnas verkliga intensitetsfördelningar och jämför dessa med de av dosplaneringssystemet beräknade intensitetsfördelningarna för att utröna om avvikelserna ligger inom definierade toleransnivåer. Detta är idag en mycket tids- och resurskrävande uppgift för strålterapiklinikerna. RaySearch kommer att inom ramen för detta samarbete utveckla avancerad mjukvara som stödjer och effektiviserar kvalitetssäkringen för IMRT. Scanditronix-Wellhöfer kommer att vidareutveckla sin dosimetriplattform för att på ett förfinat sätt möjliggöra bestämningen av strålens fysikaliska egenskaper samt uppnå snabbare och noggrannare mätningar. Genom att kombinera RaySearchs algoritmer för dosberäkning och ramverk för visualisering med Scanditronix-Wellhöfers kompetens inom dosimetri och innovativa detektorteknologi och mjukvara skapas ett effektivt och användarvänligt hjälpmedel för automatiserad kvalitetssäkring av avancerad strålterapi. ”Antalet cancerbehandlingar baserade på IMRT ökar kraftigt. Vi strävar sedan länge mot att förse vår globala kundbas med förstklassiga dosimetrilösningar som möjliggör för klinikerna att hantera de ökade kraven på patientgenomströmning utan att behöva göra avkall på noggrannheten och tillförlitligheten i behandlingarna. Med sin unika kompetens inom stråldos- och optimeringsalgoritmer är RaySearch Laboratories en optimal partner för att ta ny spjutspetsteknologi inom IMRT-kvalitetssäkring till marknaden.” säger Rob Plompen, VD för Scanditronix-Wellhöfer. Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: ”Det är mycket glädjande att vi har träffat en avsiktsförklaring med Scanditronix-Wellhöfer som är den ledande aktören på marknaden för dosimetrisk mätutrustning. Tillsammans kommer vi att kunna skapa effektiva och konkurrenskraftiga system för automatiserad kvalitetssäkring av IMRT. Det finns idag ett stort behov på klinikerna för nya lösningar inom detta område eftersom kvalitetssäkrings-steget kräver stora personella resurser. Detta beror framförallt på avsaknad av effektiva hjälpmedel och standardiserade processer. Scanditronix-Wellhöfer ligger i den absoluta frontlinjen för detektorteknologi och har en stor installationsbas inom ett marknadssegment som vi hittills inte haft tillgång till. Därför är de en mycket passande partner för oss och ett framtida avtal kommer att innebära en naturlig och spännande expansion av RaySearchs produktportfölj.”