Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2022)

 • Orderingång 219,1 (127,9) MSEK
 • Nettoomsättning 210,9 (136,4) MSEK
 • Rörelseresultat 12,0 (-26,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 10,1 (-22,0) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,29 (-0,64) SEK
 • Kassaflöde -48,0 (-10,1) MSEK
 • Orderstock 1 715,2 (1 212,4) MSEK vid slutet av perioden

NIO MÅNADER (JANUARI - SEPTEMBER 2022)

 • Orderingång 704,0 (462,7) MSEK
 • Nettoomsättning 579,3 (453,1) MSEK
 • Rörelseresultat 22,0 (-36,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 9,6 (-31,3) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,28 (-0,91) SEK
 • Kassaflöde 4,0 (-51,6) MSEK

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Instituto Europeo di Oncologia (IEO) lade en order på RayStation och RayCare till sin protonklinik i Milano.
 • Sunnybrook Health Sciences Centre i Kanada lade en order på RayStation.
 • RaySearch ingick ett samarbetsavtal med Leo Cancer Care i Storbritannien för utvecklingen av en effektiv lösning för dosplanering för upprätta behandlingar.
 • Efter en upphandling lade New Mexico Comprehensive Cancer Center (UNMCCC) en order på RayStation.
 • Harris Health System i Texas, USA, lade en order på RayStation.
 • Seoul National University Hospital i Sydkorea lade en order på RayCare.
 • Henrik Bergentoft utsågs som ny CFO för RaySearch och tillträdde sin tjänst den 15 november 2022.
 • Styrelseordföranden och ledamot i RaySearchs styrelse avgick.

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • McLaren Proton Therapy Center - Karmanos Cancer Institute i Flint, Michigan, USA, lade en order på RayStation.
 • Günther Mårder valdes som styrelsemedlem i RaySearchs styrelse.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, vd                                Telefon: +46 8 510 530 00            Epost: johan.lof@raysearchlabs.com

Henrik Bergentoft, CFO               Telefon: +46 8 510 530 13           Epost: henrik.bergentoft@raysearchlabs.com

WEBCAST

Vd Johan Löf och CFO Henrik Bergentoft presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-september 2022 vid en webcast som hålls på engelska tisdagen den 29 november 2022 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/221129

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 505 100 31

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.