We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

1 JANUARI – 31 MARS 2013

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,9 (38,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 (4,6) MSEK och resultatet per aktie till 0,15 (0,13) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (6,7) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till 0,6 (10,9) MSEK
  • Första orderna på RayStation® från Spanien och Frankrike
  • RayStation® 3.5 släppt

EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • RaySearch licensierade teknologi från GSI
  • Ledande cancercenter i Maryland valde RayStation®

”Omsättningen ökade med 25 procent under första kvartalet tack vare både ökade intäkter från RayStation® och ökad försäljning via partners”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Året har således startat bra och arbetet med RayStation® rullar på i högt tempo. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss med att utöka vår organisation för försäljning och service, men intresset för systemet ökar hela tiden med fler och fler affärsdiskussioner över hela världen. Det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser, men vi ser fram emot resten av 2013 med tillförsikt”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30

johan.lof@raysearchlabs.com