We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Press Arkiv

  RayStation vann upphandling vid kanadensiskt cancercenter

  PDF

  Centre intégré de cancérologie de Laval, Kanada, har valt RayStation efter en offentlig upphandling. RayStation ska, som enda dosplaneringssystem, ersätta de existerande systemen. Centret har sedan 2011 utfört cancerbehandlingar för invånarna i och omkring Laval.

  Centre intégré de cancérologie de Laval har fyra linacs, alla är Elekta Synergy med Agility MLC, och även avancerade bildsystem som CT, PET CT och MRI. I framtiden planerar man att expandera med MRI-simulering och ytterligare en linac för behandling av specialfall.

  En nyckelfaktor vid valet av RayStation var klient-serverarkitekturen vilken centraliserar information och möjliggör enhetlighet i dosplaneringen. Även kapacitet för automatisering av planeringsprocessen för både 3D CRT och VMAT, ytterligare optimeringsverktyg som flermålsoptimering (MCO), samt dosberäkningshastigheten och stödet för adaptiv omplanering, bidrog till beslutet.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att Centre intégré de cancérologie de Laval har valt RayStation som dosplaneringssystem. Anbudsprocessen i Kanada var omfattande och intensiv. Vi stod oss bra och nu arbetar vi för att stödja de nya centren i Quebec. Det ska bli spännande att se vad framtiden bär med sig för vårt samarbete med Centre intégré de cancérologie de Laval.” 

  Det här är den femte offentliga upphandlingen i Kanada som RaySearch har vunnit de senaste två åren. Minst en till upphandling i Kanada förväntas under 2018.

  Om Centre intégré de cancérologie de Laval

  Centre intégré de cancérologie de Laval, en del av Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Hôpital juif de réadaptation de Laval, grundades 2011 och behandlar fler än 2000 cancerfall per år. Centret finns vid sjukhuset Hôpital de la Cité-de-la-Santé och har Laval och de omgivande regionerna som upptagningsområde.

  Om RayCare

  RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  Provision Cares Proton Therapy Nashville använder RayCare för första patientbehandlingen

  PDF

  Den 8:e oktober behandlades den första patienten på protoncentret Provision Cares Proton Therapy Nashville, den nyaste medlemmen av Provision CARES Cancer Network. Centret använde dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare* för att planera och hantera protonbehandlingen, och har använt RayCare tillsammans med RayStation sedan öppnandet i juli i år.  

  Nashville-centret använder det nya ProNova SC360-protonbehandlingssystemet. Det är det första centret som ansluter RayCare direkt till behandlingssystemet för att registrera och verifiera behandlingarna, och det andra i världen som använder RayCare i den kliniska verksamheten. Provision CARES Proton Therapy Knoxville var det första centret i världen att använda RayStation för klinisk protondosplanering 2014. 

  RayCare är ett innovativt OIS som är utformat för att ha stöd för omfattande cancervård. RayCare kommer att, i ett samlat arbetsflöde, koppla ihop alla onkologiska discipliner så att användarna smidigt kan koordinera aktiviteter och optimera resursanvändningen. Den senaste versionen av systemet, RayCare 2B, släpptes nyligen. Nyckelfunktioner i den nya versionen är stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitetsbaserad bildgranskning offline. Andra funktioner för vårdadministration inkluderar stöd för hantering av ekonomisk information samt stöd för hantering av externa kontakter, remitterande kliniker och andra externa enheter. 

  Mary Lou DuBois, ordförande Provision Solutions, säger: ”Vi ville utforma det här centret runt nya tekniker som kommer att förändra hur protonbehandlingar utförs. Våra planer har uppfyllts, och vi ser fram emot ett långt partnerskap med RaySearch, där vi tillsammans jobbar för att förbättra cancervården med avancerad behandlingsplanering och hantering av patientdata.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: “RaySearch och Provision med sitt ProNova-system är mycket lika. Vi är båda företag som inte nöjer oss med läget idag. Ett perfekt partnerskap inleddes för några år sedan när vi tillsammans bestämde oss för att skapa nya och bättre behandlingsvägar inom protonterapi. Vi är glada över att RayCare nu är i dagligt bruk, och vi kommer fortsätta att arbeta tillsammans med våra partners globalt för att göra det till det bästa onkologiinformationssystemet för alla modaliteter.” 

  Om Provision CARES protonterapinätverk

  CARES Cancer Network fokuserar på att erbjuda patienterna de mest heltäckande och avancerade behandlingsalternativen genom innovativa partnerskap och strategiska samarbeten. Det växande cancernätverket sätter nya standarder för patientbehandling, forskning och vård.

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  RaySearch och Canon Medical ingår samarbetsavtal

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ) och Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical) har slutit ett samarbetsavtal för att möjliggöra en smidig integration mellan RaySearchs avancerade produkter RayStation och RayCare*, och Canon Medicals bildåtergivningssystem samt avancerade visualiseringslösningar.

  RayStation har funktioner för dosplanering medan onkologiinformationssystemet RayCare och dess system för bildarkivering och kommunikation, RayPACS, innehåller verktyg för bildhantering och arbetsflöden.

  Samarbetet kommer att generera produkter som inledningsvis lanseras på USA-marknaden, med förhoppningen om att skapa ett mer effektivt arbetsflöde för virtuell simulering. Bild- och planeringsverktyg för strålbehandling hjälper klinikerna att besluta hur och var patienter ska behandlas, att fastställa tumörens storlek och placering, att planera inriktningen av strålningen och att beräkna lämpliga isocenterplaceringar.

  RayStation Simulation erbjuder funktioner för virtuell simulering inklusive patientmodellering, isocenterplacering, export till system för markering av patienten, och strålutformning. Funktionen har ingått i RaySearchs allsidiga dosplaneringssystem i mer än två år. RayCare tillhandahåller bildhanteringen och de arbetsflödesaktiviteter som krävs för att utföra virtuella simuleringar.  

  RayStation Simulation och RayCare kommer, tillsammans med Canon Medicals bildteknologi, att kunna erbjuda en fullt integrerad arbetsyta och en omfattande uppsättning verktyg. Denna tätt integrerade lösning kommer att förenkla arbetsflödet och hjälpa behandlingsplanerarna att skapa den bästa strålningsplanen för patienten. 

  Toshio Takiguchi, VD Canon Medical säger: “Det här samarbetet är ett bra exempel på Canon Medicals filosofi ’Made for Life’. Vi kan ge kliniker och deras patienter en kombination av den bästa medicinska bildteknologin och den bästa tekniken för onkologisk informationshantering, vilket ger vård av högre kvalitet till en lägre kostnad. Med detta partnerskap vill vi, tillsammans med RaySearch, ge den onkologiska vårdkedjan ytterligare fördelar av högupplöst bildåtergivning.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”För oss är samarbetet med Canon Medical jättespännande, det kommer att öppna upp en ny marknad för RaySearch där vi kan göra stor skillnad. Samarbetsavtalet hjälper oss att göra arbetsflödena smidigare, med målet att öka effektiviteten. Det ska bli roligt att se var den här relationen för oss i framtidens avancerade cancervård.” 

  Om Canon Medical Systems Corporation

  Canon Medical Systems Corporation utvecklar och tillverkar diagnostiska bildsystem som CT, MRI, ultraljud och röntgen samt kliniska laboratoriesystem. De levererar till ungefär 140 länder och regioner runt hela världen och erbjuder teknologi som ger snabbare diagnos och tidig behandling. Under sin slogan "Made for Life" (Made for Partnerships, Made for Patients, Made for You.) bidrar Canon Medical Systems till smidigare styrning av sjukhus och erbjuder en rad patientvänliga vårdsystem och tjänster. Företaget har en lång tradition av att arbeta för god vård.

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  Första patientbehandlingen med RayStation på Holland Proton Therapy Centre

  PDF

  Holland Proton Therapy Centre (HollandPTC) har börjat använda RayStation som dosplaneringssystem vid patientbehandlingar med Varian ProBeam® System och onkologiinformationssystemet Varian ARIA®.

  HollandPTC var det första protonterapicentret som etablerades i Nederländerna. RayStation valdes bland flera olika alternativa planeringssystem efter en omfattande anbudsprocess under 2016. RayStation utmärkte sig inom flera olika nyckelområden inklusive adaptiv terapi, konnektivitet, automatisering och skriptning, användarvänlighet samt planeringsoptimering. I överenskommelsen mellan RaySearch och HollandPTC ingår både kliniska licenser och forskningslicenser.

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är roligt att se att HollandPTC har genomfört sin första patientbehandling med RayStation. Protonbehandling är ett viktigt område för RaySearch och vi har utformat RayStation för att dra full nytta av dess möjligheter. Jag ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med HollandPTC, både inom den kliniska verksamheten och inom forskningen.” 

  Om HollandPTC 

  HollandPTC är ett fristående protonterapicenter och ett partnerskap mellan Erasmus University Medical Center, Leiden University Medical Center och Delft University of Technology. Utöver sjukvård har centret omfattande verksamhet för utbildning, forskning och utveckling.  

  Om RayCare

  RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  RaySearch släpper en ny version av onkologiinformationssystemet RayCare

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ) har nu släppt RayCare 2B*, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet (OIS). RayCare är utformat för att understödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de olika onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurserna.

  RayCare utvecklas snabbt med hjälp av klinisk återkoppling från flera av världens ledande cancercentra. Detta är den andra av tre planerade versionssläpp under 2018.  

  Den första kliniska versionen av RayCare kom ut på marknaden i december 2017, och cancernätverket Iridium i Belgien började använda systemet i den kliniska verksamheten endast två månader senare. Provision CARES Proton Therapy Center i Nashville, USA, har använt RayCare tillsammans med RayStation för att hantera sina patienter sedan centret öppnade i juli i år.  

  RayCare 2B introducerar nya funktioner och systemövergripande förbättringar i användbarheten, inklusive stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitetsbaserad bildgranskning offline. Andra funktioner för vårdadministration inkluderar stöd för hantering av ekonomisk information, som till exempel försäkringsinformation och auktoriseringshantering samt stöd för hantering av externa kontakter, remitterande kliniker och andra externa enheter.  

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayCare är ett viktigt steg på vägen för vårt OIS. Tempot för våra versionssläpp är satt för att stödja våra kliniska partners med en kontinuerlig, stark utveckling som skapar en ny definition av vad ett OIS kan göra. 

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  Swedish Cancer Institute väljer RayStation för sin dosplanering

  PDF

  Swedish Cancer Institute i Seattle i USA, det största cancercentret inom vårdgruppen Providence Health and Services, har nu valt RayStation som primärt dosplaneringssystem.

  RayStation används av andra sjukhus inom Providence Health and Services sedan 2013, och den här beställningen gör Swedish Cancer Institute till den åttonde kliniken med RayStation i gruppen. De åtta kan därmed dela data och centralisera drift och tillgång till systemet. 

  I och med köpet stärker Providence Health and Services ytterligare sina möjligheter att utnyttja alla de fördelar med effektiv behandlingsplanering inom stora sjukhusgrupper som RayStation kan erbjuda.  

  Swedish Cancer Institute valde RayStation efter en utvärdering av olika ledande planeringssystem på marknaden. Avgörande inför beslutet var systemets effektivitet och banbrytande funktioner så som flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering, dose tracking och fallback-planering.  

  Dave Shepard, direktör för medicinsk fysik vid Swedish Cancer Institute säger: ”Vi har, liksom många andra stora nätverk för strålbehandling inom USA, behov av att ensa våra tekniska lösningar för behandlingsplanering. Vi behöver samtidigt ha stöd för flera olika modeller och märken av linjäracceleratorer, samt kunna hantera patientdata från flera olika system. Målet är att öka vår effektivitet på flera olika nivåer samtidigt, utan att sänka ambitionen vad gäller vården av patienterna.”  

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada att Providence Health and Services har valt att fortsatt använda RayStation. Vårt team kommer att arbeta hårt för att stötta Swedish Cancer Institute, och vi är övertygade om att RayStation levererar enastående klinisk effektivitet, snabba och flexibla arbetsflöden, samt säkerställer bästa möjliga behandling för patienter. Det känns extra bra att få leverera vårt system till ett cancercenter som grundades av en svensk läkare för nästan 90 år sedan. Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete med Swedish Cancer Institute och Providence Health and Services utvecklas i framtiden.” 

  Om Swedish Cancer Institute

  Sjukhuset Swedish Hospital har sedan 1910 utgjort riktmärket för hela Seattle-området när det gäller god sjukvård. Swedish lyfts ständigt fram som Seattle-regionens bästa sjukhus, med de bästa läkarna, de bästa sjuksköterskorna och den bästa övergripande vården inom en rad olika specialistområden. Cancercentret Swedish Cancer Institute har sedan 1932 varit Seattles ledande klinik inom innovativ cancerdiagnostik, behandling och rehabilitering. Centret har förmodligen vårdat fler patienter än något annat cancercenter i hela nordvästra USA. 

  Om RayCare

  RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  RayStation ersätter det nuvarande dosplaneringssystemet på Leeds Cancer Centre

  PDF

  RayStation stärker sin position på den brittiska marknaden när cancercentret LCC i Leeds lägger en större order på RayStation. RayStation kommer att vara centrets enda dosplaneringssystem och ersätter därmed existerande system.

  LCC tillhör universitetssjukhuset Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (LTHT) och är ett av Storbritanniens största cancercenter. Här behandlas patienter från West & North Yorkshire, med 2,8 miljoner invånare. Kliniken har funnits i tio år och genomgår nu ett program för att förnya och uppdatera all utrustning för bildåtergivning och behandling. 

  RayStation fick höga poäng i en urvalsprocess där centret jämförde olika system, och särskilt kapaciteten för dose tracking och adaptiv planering stack ut som viktiga funktioner. Därmed föll valet på RayStation. LCC kommer främst behandla patienter med VMAT, men även 3D CRT och IMRT har inkluderats i ordern. Centret kommer också att använda elektronplanering, AutoBreast, flermålsoptimering (MCO), RayStations virtuella simulering samt RayStation Doctor.  

  John Lilley, chef för extern strålningsfysik vid Leeds Cancer Centre, säger: ”Det är tydligt att RayStation kan utveckla vårt arbetssätt. Det är ett enormt projekt att byta planeringssystem, men efter att ha sett hur intuitiv programvaran är och efter att ha pratat med andra användare är jag säker på att övergången blir smidig. De funktioner som finns tillgängliga i standardversionen av RayStation är imponerande och vi är övertygade att de kommer ge oss stora fördelar när vi planerar våra patienter. De förbättrade funktionerna och den ökade effektiviteten som RayStation kommer att ge oss medför stora fördelar för de patienter som behandlas vid LCC. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med RaySearch.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”Vi påminner ständigt oss själva om att det inte räcker att RayStation bara är lite bättre än jämförbara system. Den apparat det innebär att byta från ett system till ett annat eller att överge den upplevda enkelheten i att köpa allt från samma säljare, innebär att RayStation måste erbjuda stora fördelar, inom ett brett spektrum av funktioner. Med detta i åtanke är vi glada över att kunna expandera ytterligare i Storbritannien med den här ordern från LCC. RayStation har än en gång bevisat att det är det främsta dosplaneringssystemet, och vi ser fram emot att samarbeta med ännu en av de främsta brittiska institutionerna. 

  Om Leeds Cancer Centre

  LCC ingår Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (LTHT) som är ett av Europas största universitetssjukhus med mer än 18 000 anställda. LCC öppnade 2008 och är ett av Storbritanniens största cancercentra. Centret har toppmodern utrustning för bildåtergivning och behandling som ständigt förnyas och uppdateras.  

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RayCare

  RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under andra kvartalet 2018 ökade orderingången exklusive serviceavtal med 47 procent till 160 MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade marginellt till 141 (142) MSEK och rörelsemarginalen var oförändrad på 19 (19) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper, men även positiva valutaeffekter. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 15 procent till 162 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 28 procent. Orderstocken inklusive serviceavtal uppgick till 720 (591) MSEK i slutet av perioden. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 141,0 (141,6) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 126,6 (127,6) MSEK
  • Resultat efter skatt 20,6 (20,1) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,60 (0,59) SEK
  • Rörelseresultat 26,3 (26,8) MSEK
  • Kassaflöde -50,3 (-13,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 160,3 (108,8) MSEK,varav RayStation/RayCare 151,1 (98,0) MSEK

  HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 257,3 (268,4) MSEK,varav RayStation/RayCare 233,4 (240,0) MSEK
  • Resultat efter skatt 32,4 (46,4) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,94 (1,35) SEK
  • Rörelseresultat 40,4 (60,3) MSEK
  • Kassaflöde -37,9 (-16,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 266,7 (213,7) MSEK,varav RayStation/RayCare 248,2 (191,8) MSEK
  • Orderstock inkl. serviceavtal 719,7 (591,0) MSEK vid slutet av perioden 
  • Orderstock för RayStation/RayCare exkl. serviceavtal 106,0 (36,0) MSEK vid slutet av perioden


  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 19 procent under andra kvartalet och 16 procent under första halvåret 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12 månaderna.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada och Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.
  • Två RayCare-order har erhållits, dels från en klinik i Belgien, dels från en klinik i Colombia.
  • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare och Eckert & Ziegler BEBIG avseende brachyterapi.
  • Forskningssamarbete och långsiktigt licensavtal har ingåtts med NIRS/QST i Japan avseende koljonterapi, vilket kommer leda till integration av NIRS:s Microdosimetric Kinetic Model (MKM) i RayStation.
  • RayStation 8A* har släppts, bland annat med stöd för behandlingstekniken TomoDirectTM.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • RayCare 2A* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och ytterligare funktioner för behandlingshanteringen.
  • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende RayCare.

  Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 07.45 CET.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Johan Löf, VD                                   Telefon: +46 8 510 530 00          Epost:
  johan.lof@raysearchlabs.com
  Peter Thysell, CFO                           Telefon: +46 70 661 05 59          Epost:
  peter.thysell@raysearchlabs.com  

   
  OM RAYSEARCH

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

  PDF

  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under andra kvartalet 2018 ökade orderingången exklusive serviceavtal med 47 procent till 160 MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade marginellt till 141 (142) MSEK och rörelsemarginalen var oförändrad på 19 (19) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper, men även positiva valutaeffekter. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 15 procent till 162 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 28 procent. Orderstocken inklusive serviceavtal uppgick till 720 (591) MSEK i slutet av perioden. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 141,0 (141,6) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 126,6 (127,6) MSEK
  • Resultat efter skatt 20,6 (20,1) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,60 (0,59) SEK
  • Rörelseresultat 26,3 (26,8) MSEK
  • Kassaflöde -50,3 (-13,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 160,3 (108,8) MSEK,varav RayStation/RayCare 151,1 (98,0) MSEK

  HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2018)

  • Nettoomsättning 257,3 (268,4) MSEK,varav RayStation/RayCare 233,4 (240,0) MSEK
  • Resultat efter skatt 32,4 (46,4) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,94 (1,35) SEK
  • Rörelseresultat 40,4 (60,3) MSEK
  • Kassaflöde -37,9 (-16,7) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 266,7 (213,7) MSEK,varav RayStation/RayCare 248,2 (191,8) MSEK
  • Orderstock inkl. serviceavtal 719,7 (591,0) MSEK vid slutet av perioden 
  • Orderstock för RayStation/RayCare exkl. serviceavtal 106,0 (36,0) MSEK vid slutet av perioden


  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 19 procent under andra kvartalet och 16 procent under första halvåret 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12 månaderna.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada och Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.
  • Två RayCare-order har erhållits, dels från en klinik i Belgien, dels från en klinik i Colombia.
  • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare och Eckert & Ziegler BEBIG avseende brachyterapi.
  • Forskningssamarbete och långsiktigt licensavtal har ingåtts med NIRS/QST i Japan avseende koljonterapi, vilket kommer leda till integration av NIRS:s Microdosimetric Kinetic Model (MKM) i RayStation.
  • RayStation 8A* har släppts, bland annat med stöd för behandlingstekniken TomoDirectTM.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • RayCare 2A* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och ytterligare funktioner för behandlingshanteringen.
  • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende RayCare.

  Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 07.45 CET.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Johan Löf, VD                                   Telefon: +46 8 510 530 00          Epost:
  johan.lof@raysearchlabs.com
  Peter Thysell, CFO                           Telefon: +46 70 661 05 59          Epost:
  peter.thysell@raysearchlabs.com  


  OM RAYSEARCH

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

  PDF

  RaySearch och Princess Margaret Cancer Center ingår strategiskt partnerskap för att forma framtidens cancerbehandlingar

  PDF

  RaySearch och Princess Margaret Cancer Center, en del av University Health Network i Toronto i Kanada, har gått samman i ett strategiskt partnerskap om vidareutvecklingen av det banbrytande onkologiinformationssystemet RayCare®*. RayCare är utformat för att möta både dagens och morgondagens behov runt kliniska arbetsflöden.

  RayCare är utformat för att sammanföra och ena de olika onkologiska disciplinerna – medicinsk onkologi, strålningsonkologi och kirurgisk onkologi – och bana väg för precisionsmedicin. Systemet kommer att förbättra arbetsflödet mellan olika behandlingsmodaliteter och möta kraven från nya tekniker och strategier inom cancervården.

  Implementeringen av RayCare vid Princess Margaret Cancer Center kommer att ske stegvis under flera år. Vid varje fas kommer kapacitet läggas till i RayCare och existerande system bytas ut. När processen är klar kommer alla aktiviteter inom onkologin att koordineras via RayCare.

  Mary Gospodarowicz, medicinsk direktör vid Princess Margaret säger: ”Här på Princess Margaret Cancer Center har vi ett starkt fokus på heltäckande cancervård och en nyckelfaktor är att kunna ena de olika kliniska disciplinerna. RayCare kommer att hjälpa oss att uppnå detta. Systemet kommer även att ge oss en integrerad plattform för cancerinformatik som bygger på de betydande framsteg vi har gjort inom området. Det här är ett samarbete som kommer att forma framtiden för onkologisystem.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Princess Margaret Cancer Center är ett av världens viktigaste cancercentra och deras erfarenhet och insikter är ovärderliga för den fortsatta utvecklingen av RayCare. Vårt samarbete har pågått i över tio år och är ett av de ben som hela RaySearch arbete för bättre cancervård vilar på. Tillsammans tar vi cancervården till nya nivåer och gör det möjligt med verkligt patientcentrerad vård.”

  Om Princess Margaret Cancer Center

  Princess Margaret är ett heltäckande cancercenter med över 17 000 nya patienter per år och en personalstyrka på över 3000 personer. Centret är på nästan 79 000 kvadratmeter med 38 600 kvadratmeter är avdelat för forskning. Centret har plats för 202 slutenvårdspatienter och det finns 17 strålbehandlingsmaskiner på en och samma plats, vilket gör det till Kanadas största anläggning för cancerbehandling, och en av de största i hela världen. Genom pågående forskning, utbildning och innovationer fortsätter Princess Margaret att ligga i framkanten av medicinsk, kirurgisk och strålningsonkologi, och de omfamnar de senaste teknikerna och de bästa internationella strategierna för patientvård.

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com

  PDF

  Senaste versionerna av RayCare och RayStation demonstreras på AAPM

  PDF

  Vid den 60:e årliga AAPM-kongressen i Nashville, USA, mellan 29 juli och 1 augusti, visar RaySearch upp sina senaste framsteg. RaySearch kommer att demonstrera RayCare 2A, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet, och RayStation 8A, den senaste versionen av det innovativa dosplaneringssystemet. Nya framsteg inom utvecklingen av maskininlärningsteknik* och adaptiv strålterapi i real tid kommer också att visas upp. Deltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nummer 321, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

  RayStation 8A 

  Den nya versionen RayStation 8A innehåller ett stort antal förbättringar, inklusive fullständig planeringskapacitet för TomoTherapy®* och Radixact®-system från Accuray. RayStation har nu även stöd för TomoDirect™ utöver TomoHelical™. Andra förbättringar i RayStation 8A är stödet för TomoTherapy i Plan Explorer, utveckling av funktionerna för proton- och koljonsbehandlingar* samt utökad integration med RayCare®, nästa generations onkologiinformationssystem. Alla som använder TomoTherapy och Radixact får nu tillgång till avancerade RayStation-funktioner, inklusive flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering och Plan Explorer. Demonstrationer kan bokas via RaySearchs eller Accurays respektive montrar.

  Förbättringarna för proton- och koljonsbehandlingar inkluderar automatiskt val av range shifters för PBS-maskiner samt DICOM-export av magneter i den laterala spridningssekvensen för alla koljonsmaskiner. Kommissioneringsverktygen har finslipats så att de är enklare att använda, och RayStations fysikmodul har nu stöd för koljonsmaskiner. 

  RayCare 2A 

  Nya funktioner och en rad allmänna förbättringar av systemet i den nya versionen RayCare 2A kommer att demonstreras. Systemet innehåller nu även RayPACS, (ett system för arkivering och kommunikation av bilder) som gör att det går snabbt och enkelt att hämta och dela bilder. Med det unika PACS-systemet är det möjligt att tagga bilder för effektiv automatisering av arbetsflödet. RayPACS kan användas inom RayCare eller som ett fristående PACS.

  Andra nya funktioner inkluderar aktivitetsbaserad och regelbaserad schemaläggning, inklusive kalendervisning och scheman för alla kliniska resurser, samt automatisk hantering av faktureringskoder från uppgifter som utförs i arbetsflödet.

  VIP-visning hos Provision

  Under AAPM-konferensen kommer Provision Healthcare och RaySearch att arrangera ett exklusivt evenemang vid Provision Cares protoncenter i Nashville. Centret är utrustat med den senaste och bästa tekniken inom protonbehandling med ProNova SC360 protonsystem, RayCare, samt RayStation för all dosplanering, vilket ger helt integrerade behandlingsmöjligheter och ett smidigt arbetsflöde.

  Rundturen kommer att ge deltagarna en inblick i det nya centrets vision och i samarbetet mellan Provision och RaySearch för att hjälpa till med utvecklingen av RayCare.

  Kvällssymposium: Advancing cancer care through software innovation

  Söndagen den 29 juli, 18:30–12:00, kommer RaySearch hålla ett kvällssymposium med fokus på utveckling av cancerbehandling genom innovativ programvara. Plats: Hermitage hotel, 231 6th Ave N, Nashville.

  18:30

  Välkomstmingel

  19:30–19:35

  Välkomsttal av moderator, Marc Mlyn, RaySearch Americas.

  19:35–19:55

  Automatic treatment planning and machine learning from a clinical perspective

  Tom Purdie, Ph.D., sjukhusfysiker på Princess Margaret cancercenter i Toronto, Kanada.

  19:55–20:35

  Fight cancer with code

  Johan Löf, VD RaySearch Laboratories (publ), Stockholm, Sverige

  20:35

  Middag och mingel

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59

  peter.thysell@raysearchlabs.com

  PDF

  RaySearch vann upphandling för dosplaneringssystem i Quebec, Kanada

  PDF

  RayStation har valts som det främsta dosplaneringssystemet genom en upphandling vid Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada, och ersätter därmed de nuvarande dosplaneringssystemen. Centret behandlar ungefär 2000 cancerpatienter om året och har 4 linjäracceleratorer.

  Genom en upphandling valdes RayStation ut som primärt dosplaneringssystem för att ersätta centrets nuvarande system. Beslutet motiverades av RayStations framstående funktioner såsom skriptning, flermålsoptimering, smidigt arbetsflöde för adaptiv strålbehandling och automatisering. Ordern omfattar ett flertal moduler inklusive Plan Explorer, AutoBreast-planering och fullt stöd för adaptiv strålbehandling. Installationen har stöd för omkring 20 användare samtidigt. 

  Charles Lavoie, koordinator för sjukhusfysikergruppen, säger: ”Vi är mycket nöjda med att upphandlingen gav oss ett dosplaneringssystem som uppfyller alla våra behov. RayStation förser oss med den senaste tekniken och kan dessutom hjälpa oss att effektivisera avdelningen.  Vi ser fram emot att starta upp systemet i den kliniska verksamheten.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada över att ha vunnit ännu en viktig anbudsprocess med RayStation i Kanada. Det känns utmärkt att kunna möta alla krav från en välkänd och respekterad klinik som Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Det ska bli spännande att se hur samarbetet utvecklas.

  Majoriteten av ordern har redan levererats och kommer att generera inkomst i andra kvartalet av 2018.  

  Om Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

  Centret behandlar ungefär 2000 patienter per år och har över 17 000 anställda, inklusive drygt 1000 läkare. Sjukhusets upptagningsområde sträcker sig från Lac-Mégantic till Ange-Gardien och har en befolkning på över 500 000 personer.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  
  Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  RaySearch släpper en ny version av RayCare OIS

  PDF

  RaySearch har nu släppt RayCare 2A, den senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet (OIS). RayCare är utformat för att understödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de olika onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurserna.

  RayCare utvecklas snabbt med hjälp av klinisk återkoppling från flera av världens ledande cancercenter. Den första kliniska versionen av RayCare kom ut på marknaden i december 2017, och cancernätverket Iridium i Belgien började använda systemet i den kliniska verksamheten endast två månader senare. RayCare 2A introducerar nya funktioner och en rad allmänna förbättringar av systemet.

  Nya funktioner inkluderar aktivitetsbaserad och regelbaserad schemaläggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och formulär anknutna till aktivitetshanteringen, samt ytterligare funktioner för behandlingshantering. RayCares avancerade funktioner för arbetsflöden har förstärkts ytterligare för att möjliggöra individanpassning av arbetsflödet runt enskilda patienter, samt automatisk framtagning och hantering av faktureringskoder inom de aktiviteter som utförs i arbetsflödet.

  RayCare 2A innehåller även RayPACS, ett unikt PACS (system för arkivering och kommunikation av bilder) som gör inhämtning och delning av bilder snabbt och enkelt. RayPACS är fullt integrerat med RayCares system för arbetsflödeshantering vilket gör det möjligt att automatisera arbetsflöden för bildtagning. Alla DICOM- och icke-DICOM-objekt som är relevanta för strålningsonkologi kan lagras, och regler för DICOM-dirigering kan enkelt implementeras baserat på DICOM-taggar.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayCare är ett viktigt steg mot målet att skapa ett OIS som har stöd för och sammanlänkar onkologiska arbetsflöden och tar automatiseringen vidare till nya nivåer. Genom att kombinera vår tekniska innovation med expertisen hos våra kliniska partners omdefinierar vi vad som kan göras med ett OIS.”

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  

  Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

  peter.thysell@raysearchlabs.com 

  PDF

  CHU de Québec-Université Laval i Kanada har valt RayStation i kombination med Varian’s TrueBeam linacs

  PDF

  CHU de Québec–Université Laval (CHU) har efter en upphandling valt RayStation som dosplanerings-system för den externa strålbehandlingen i det nya, toppmoderna cancercentret i centrala Quebec.
  CHU är den största universitetssjukhusgruppen i Quebec och de förser omkring 2 miljoner människor med allmänvård och specialistvård.

  Det nya cancercentret kommer att ha sju Varian TrueBeam-maskiner och avancerade bildåtergivnings-system såsom CT Sim, MR Sim och PET CT. Fyra öppna valv har reserverats för stereotaktisk och adaptiv strålbehandling. Merparten av ordern har levererats och genererade inkomst i första kvartalet 2018. Ordern var en del av pressmeddelandet den 31 mars 2018. Läs mer här. 

  RayStation valdes, bland annat, tack vare sin kapacitet för adaptiv omplanering och automatisering, samt för möjligheten att omfatta ytterligare behandlingsmaskiner i framtiden. Andra avgörande faktorer var integration av dosplanering, höga beräkningshastigheter och enastående effektivitet.

  Denna omfattande order inkluderar även avancerade RayStation-funktioner, såsom deformabel registrering, dose tracking, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering, Plan Explorer och biologisk optimering. Centret kommer att ha licenser för 85 samtidiga användare, inklusive behandlingsplanerare, sjukhusfysiker, strålningsonkologer, simuleringspersonal och administratörer. Centret förväntas behandla sina första patienter med RayStation i december 2020.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Detta mycket avancerade center är en utmärkt kund för RayStation, som stödjer de senaste teknikerna och ett brett spektrum av behandlingsmaskiner. CHU:s val belyser vikten av oberoende utvärdering och separata val av dosplaneringssystemet och maskinerna. Jag är övertygad om att detta är framtiden för strålbehandlingscenter. Detta är en stor order för RaySearch och jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap.”

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Emory Proton Therapy Center i Atlanta har valt RayStation i kombination med Varian’s ProBeam proton system

  PDF

  I mars 2018 valdes RayStation som dosplaneringssystem av Emory Proton Therapy Center, som ägs och drivs av Provident Resources Group Inc. Den nya anläggningen håller på att byggas i Atlanta i Georgia och de första patientbehandlingarna är planerade till slutet av 2018. De avgörande faktorerna för valet av dosplaneringssystem var, bland annat, avancerade funktioner som Monte Carlo dosoptimering, 4D-optimering och robust flermålsoptimering.

  Den omfattande RayStation-installationen inkluderar VMAT, pencil beam-scanning, flermålsoptimering, biologisk optimering, fallback-planering, deformabel registrering, dose tracking, adaptiv omplanering och konturering. Majoriteten av ordern har redan levererats och genererade inkomst i första kvartalet av 2018. Ordern var en del av ett pressmeddelande den 31 mars 2018. Läs mer här.

  När anläggningen tagits i drift kommer Emory Proton Therapy Center och dess kliniska partners, Emory Clinic och Emory Healthcare, ha kapacitet att behandla ungefär 1800 patienter om året, i fem behandlingsrum utrustade med Varians ProBeam protonsystem. Den teknik som kommer att finnas på plats inkluderar pencil beam-scanning och intensitetsmodulerad protonterapi, ett robotiserat positioneringssystem samt avancerad bildtagningsteknik så som datortomografi med volymetrisk bildåtergivning. Centret kommer även att vara världsledande inom forskning för protonbehandlingar.  

  Mark McDonald, medicinsk direktör på Emory Proton Therapy Center, säger: ”Vårt team valde RayStation på grund av systemets avancerade funktioner för dosplanering av protonbehandling, inklusive Monte Carlo dosoptimering, 4D-optimering och flermålsoptimering. Vi anser att dessa funktioner är avgörande för utvecklingen av dosplaner med hög kvalitet och säkerhet som kan föra fördelarna med protonbehandling till patienter med ett bredare spektrum av diagnoser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med RaySearch, som en utmärkt och innovativ partner för protondosplanering.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RayStations ledande funktioner är en utmärkt matchning för Emory Proton Therapy Center, som kommer att vara ett center för protonbehandling och klinisk forskning i utvecklingens framkant. Protonterapi är ett centralt fokusområde för RaySearch, och vi utvecklar ständigt RayStations kapacitet för att inkludera avancerade funktioner så som Monte Carlo dosoptimering, för att möta behoven hos världsledande cancercenter. Vi är övertygade om att detta blir ett framgångsrikt samarbete som kommer att vara till stor nytta för många patienter i Georgia.”

  Om Emory Proton Therapy Center

  Emory protoncenter kombinerar världens mest avancerade strålningsteknik och strålbehandlingar med expertisen hos erkända specialister från Winship cancerinstitut på Emory Universitet, utsett till Georgias nationella cancerinstitut. När Emory protoncenter öppnar i slutet av 2018 kommer det vara det första cancercentret av sitt slag i Georgia och ett av endast några få i sydöstra USA som erbjuder patienter tillgång till denna toppmoderna typ av strålbehandling. Winship cancerinstitut arbetar i cancerforskningens frontlinje och de utvecklar och levererar några av världens mest effektiva sätt att motverka, upptäcka, diagnosticera och behandla cancer. 

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  RayStation-order från Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland stärker existerande samarbete

  PDF

  Universitetssjukhuset i Heidelberg har lagt en order på ytterligare RayStation-dosplaneringssystem för konventionella behandlingsmaskiner med fotoner. Denna order är i linje med sjukhusets ambition att ha RayStation som det huvudsakliga dosplaneringssystemet, vilket ersätter flera existerande system.

  I april i år valdes RayStation som dosplaneringssystem för partikelterapi av kliniker och forskare vid Heidelberg Ion Beam Therapy Center (HIT), Marburg Ion Beam Therapy Center (MIT), Universitetssjukhuset i Heidelberg och det tyska cancerforskningscentret DKFZ. Med denna order har RayStation även valts för dosplanering för konventionell strålbehandling med fotoner.

  Denna order stärker det redan existerande samarbetet med Universitetssjukhuset i Heidelberg gällande utvecklingen av onkologiinformationssystemet RayCare™*. RayStation kommer att användas av Universitetssjukhuset i Heidelberg, HIT, MIT, DKFZ samt en satellitklinik i Weinheim i närheten av Heidelberg.

  Valet av RayStation motiverades av enastående funktioner och omfattande stöd för dosplanering för koljoner*, samt systemets kapacitet att planera konventionell behandling med fotoner och Accurays TomoTerapy på samma mjukvaruplattform.

  Professor Jürgen Debus, ordförande för strålbehandlingsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Heidelberg, säger: "Vi är fascinerade över de nya möjligheterna i RaySearchs dosplanering, som sömlöst integrerar alla moderna tekniker i Heidelberg, såsom protoner, tunga joner, Cyberknife och TomoTherapy, med vanliga VMAT-behandlingar."

  Johan Löf, VD RaySearch säger: ”Jag är mycket nöjd med att ytterligare stärka vårt samarbete med Universitetssjukhuset i Heidelberg. Det är tillfredställande att se att RayStation tillgodoser kraven från ett av Tysklands främsta universitetssjukhus.”

  Systemen som ingår i denna order har levererats och kommer att generera intäkter i det andra kvartalet 2018.

  Om Universitetssjukhuset i Heidelberg

  Universitetet i Heidelberg är Tysklands äldsta universitet, och de första medicinska föreläsningarna här hölls redan 1388. Idag är Universitetssjukhuset i Heidelberg ett av Europas största och mest prestigefyllda medicinska centra, med ett rykte baserat på utmärkt patientvård, forskning och undervisning. Universitetssjukhuset i Heidelberg erbjuder innovativ och effektiv diagnos och behandling för alla komplexa sjukdomar till både öppenvårdspatienter och slutenvårdspatienter. Moderna byggnader med högklassig utrustning ger medicinsk vård som uppfyller de högsta internationella standarderna. De korta avstånden och sammanlänkningen av specialistavdelningarna innebär stora fördelar för patienten, då interdisciplinärt samarbete säkerställer en optimal behandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Advanced Oncotherapy (AVO) väljer RayStation till det första LIGHT-systemet i centrala London

  PDF

  Advanced Oncotherapy plc (AVO), baserat i Storbritannien, har valt ut RayStation som dosplaneringssystem till det första LIGHT-systemet (Linac Image Guided Hadron Technology) vid en klinik för protonbehandlingar, som just nu byggs på Harley Street i London. Användare på kliniken kommer att ha tillgång till RayStations alla funktioner.

  AVO och RaySearch har ingått en överenskommelse om samarbete för fullt stöd till LIGHT-systemet. LIGHT-systemet är ett modulärt protonterapisystem, baserat på innovativ teknik och utvecklat i ett gemensamt projekt av TERA-projektet och CERN i Genève i Schweiz. Systemets hjärta är ett behandlingsrum integrerat med en linjäraccelerator som accelererar protoner till energinivåer lämpliga för strålbehandling av cancer. Hela systemet är utformat för kostnadseffektivitet och har lågt underhållsbehov. Det har ett antal olika nyckelfunktioner, såsom olika storlekar på strålpunkter och snabba växlingar mellan energilägen.

  Beställningen på RayStation från Harley Street ger användarna tillgång till hela spektrat av funktioner som RayStation kan erbjuda, inklusive den snabba Monte Carlo-dosmotorn för protoner, robust 4D-optimering, LET-driven optimering, deformabel registrering, dosackumulering, planadaptering, flermålsoptimering samt Plan Explorer som kan skapa dosplaner automatiskt.

  Nicolas Serandour, VD AVO, säger: ”Vi är mycket glada över att samarbeta med RaySearch. RaySearch har etablerat sig som det primära valet för dosplanering för behandlingar med jonstrålning. När vi nu tar vår avancerade behandlingsteknologi för partikelterapi till marknaden, är det logiskt att använda den mest avancerade dosplaneringen som komplement. Vi tror att den synergiska kombinationen är betydande för att optimera patientvård vid det första protonterapicentret i det välkända medicinska området vid Harley Street i London.”  

  Dr Jonathan Farr, Chefsfysiker AVO, säger: ”Vårt linjäraccelerator-baserade LIGHT system inkluderar många speciella funktionaliteter som kräver anpassningar. RaySearch är i en unik position att utföra detta, och kommer att leverera uppdateringar till RayStation, som stödjer LIGHT systemets avancerade förmåga, och därmed också förbättra noggrannheten och mångfalden inom protonterapi.

  Johan Löf, VD RaySearch säger: ”AVO:s LIGHT-system är en toppmodern lösning för protonbehandlingar och vi är väldigt glada över att RaySearchs dosplaneringssystem valdes ut av AVO. LIGHT-systemet har flera avancerade förmågor, och RayStation kommer stödja den här banbrytande innovationen fullt ut. Det nya samarbetet är i linje med RaySearchs ambition att ha fullt planeringsunderstöd för den stora majoriteten av alla leveranstekniker som finns på marknaden. Med möjligheten att planera alla typer av strålbehandlingar på en gemensam plattform kan klinikerna välja optimal behandlingsmetod och leveransteknik för varje enskild patient. Det leder i sin tur till högre kvalitet på behandlingen och effektivare användning av de tillgängliga resurserna.”

  Majoriteten av ordern har redan levererats och kommer att generera intäkter i andra kvartalet av 2018. Resterande del av ordern kommer att generera intäkter under de närmaste 36 månaderna.

  Om Advanced Oncotherapy

  Advanced Oncotherapy plc (AVO) är en leverantör av partikelterapi med protoner som fokuserar på att fånga upp och använda det bästa inom modern teknik. Advanced Oncotherapys team Applications of Detectors and Accelerators to Medicine (ADAM SA), baserat i Genève, fokuserar på utvecklingen av en märkesskyddad accelerator kallad Linac Image Guided Hadron Technology (LIGHT), en linjäraccelerator med bildstyrd hadronteknik. LIGHT-systemets kompakta konfiguration levererar protonstrålar på ett sätt som understödjer högre precision och elektronisk kontroll. Advanced Oncotherapy erbjuder vårdgivare prisvärda system som gör det möjligt för dem att behandla cancer med en innovativ teknik och minska behandlingsrelaterade biverkningar. Advanced Oncotherapy bevakar marknaden oavbrutet för att fånga upp nya förbättringar i leverans av protoner, och de söker aktivt efter samarbeten med leverantörer av dessa innovativa tekniker. Mer information Om Advanced Oncotherapy finns på: www.avoplc.com

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Wake Forest Baptist Health i USA utökar sitt RayStation-användande signifikant

  PDF

  Kliniken Comprehensive Cancer Care vid Wake Forest Baptist Health, Winston-Salem, North Carolina, USA, har lagt ytterligare en order för användande av dosplaneringssystemet RayStation, och därmed utökat sin nuvarande installation. Fortsättningsvis kommer RayStation att vara centrets primära dosplaneringssystem.

  Comprehensive Cancer Care vid Wake Forest Baptist Health är ett av endast 47 cancercenter i USA som klassas som omfattande av National Cancer Institute (NCI), och har en lång erfarenhet av att erbjuda bäst möjliga cancerbehandling. Vid centret utförs både strålterapi, kemoterapi och kirurgi.

  RayStation-ordern innefattar en bredd av funktionaliteter, som planeringssupport för IMRT, VMAT och avancerade funktionaliteter som multi-criteria optimization och deformabel registrering.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt nöjda att kunna möta behoven hos det högt ansedda Wake Forest Baptist Health, som erbjuder cancervård i världsklass. En sammanhållen cancervård är vad RaySearch strävar efter, och vi ser fram emot det utökade samarbetet och att se vad vi kan åstadkomma tillsammans med Wake Forest Baptist Health.”

  Majoriteten av ordern har redan levererats och kommer att generera inkomst i andra kvartalet av 2018.  

  Om Comprehensive Cancer Center at Wake Forest Baptist

  Comprehensive Cancer Center, ett av endast 47 cancercenter i USA som klassas som omfattande av National Cancer Institute (NCI), har en lång historia av att erbjuda bästa möjliga cancervård, med medkänsla och omtänksamhet i fokus. Wake Forest Baptist har stolt hållit NCI:s klassifikation sedan 1974 och NCI:s omfattande klassifikation sedan 1990, vilket försäkrar att alla patienter har tillgång till de senaste behandlingarna, teknologierna och kliniska prövningarna.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Kobe protoncenter använder nu RayStation i den kliniska verksamheten

  PDF

  Protoncentret i Kobe i Japan har nyligen börjat använda RayStation 7 för behandlingar i den kliniska verksamheten. Den första patienten behandlades i mars 2018 med en uniform skanning-behandlingsplan som skapats i RayStation.

  Det toppmoderna centret öppnade 2017 och är en av RayStations första kliniska installationer för partikelterapi i Japan. RayStation-systemet har anpassats för Mitsubishi Electric Corporations speciella pencil beam-skanning (PBS)-teknik. Beställningen gjordes 2016 och anpassningen validerades förra året med lyckat resultat i samarbete med Mitsubishi Electric Corporation. 

  Kobe protoncenter är utrustat med Mitsubishi Electric Corporations nya, multifunktionella behandlingshuvud som kan användas vid uniform skanning eller i PBS-läge och som snabbt kan växla mellan de två lägena. Den nya tekniken inkluderar ett leveranssystem med högdos-stråle som minskar strålningstiden med 75 procent, vilket underlättar behandlingen för patienten. I dagsläget används systemet i uniformt skanningsläge, och PBS kommer att introduceras inom kort. 

  Tomohiro Yamashita, medicinsk fysiker vid Kobe Proton Center, säger: ”Vårt viktiga kärnuppdrag är att ge bästa möjliga protonterapi till pediatriska cancerpatienter. För att uppnå våra mål behöver vi den mest avancerade teknik som finns att tillgå, och vi ser att RayStation 7 ger oss möjligheter att tillämpa många avancerade funktioner på ett effektivt sätt. Vi hoppas att RaySearch fortsätter vara ett ledande företag inom protonterapi som hjälper oss att ge våra pediatriska patienter den bästa vården.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det känns väldigt bra att få uppleva de första patientbehandlingarna med RayStations behandlingsplaner vid Kobe protoncenter. Protonterapi är ett speciellt fokusområde för RaySearch och Japan är en av de mest teknologiskt avancerade marknaderna i världen. Vi har en stor användarbas i Japan och vi förstärker nu vår närvaro för att stödja marknaden ytterligare. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Kobe protoncenter.” 

  Om Kobe protoncenter

  Kobe protoncenter är anslutet till det medicinska centret Hyogo Ion Beam med dess rika kunskap och erfarenhet av att behandla cancerpatienter med hjälp av protonterapi och koljonterapi. Kobe protoncenter grundades med målet att dra nytta av den erfarenheten för att kunna behandla alla typer av patienter, men främst pediatriska patienter, som har extra fördel av den dosfördelning som är typisk för protonterapi. Centret ligger därför i anslutning till barnsjukhuset Hyogo Prefectural Kobe och de två sjukhusen har ett nära samarbete.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  Provision CARES protonterapicenter i Knoxville, Tennessee, USA, behandlar de första patienterna med RayStation och ProNova SC360 protonsystem.

  PDF

  Provision Healthcare, en industriledande innovatör inom heltäckande, samverkande cancerlösningar, har behandlat de första patienterna med RayStation i kombination med Provisions nyutvecklade ProNova SC360 protonterapisystem.

  Denna milstolpe skapar en ny standard för toppkvalitet i kombination med den mest avancerade teknik som finns tillgänglig inom protonterapi och dosplanering. Behandlingarna utfördes med lyckat resultat och RayStation-planen fungerade smidigt i ProNovas styrsystem.

  2014 blev Provision det första centret i världen att använda RayStation för kliniska protonterapibehandlingar.   Provision-nätverket har fortsatt att föra gränserna för strålbehandlingar framåt när man släppte det nya protonsystemet ProNova SC360 och behandlade den första patienten i februari 2018. De erbjuder nu det senaste inom behandlingsteknologi, individanpassad medicinsk praktik och en innovativ, integrativ strategi för heltäckande cancerbehandlingar. Centret förser patienter med avancerade cancerbehandlingar lokalt, regionalt och internationellt.

  Niek Schreuder, vice VD och chefsfysiker på Provision Healthcare, säger: ”Vi har använt RayStation i den kliniska verksamheten i flera år och vi har samarbetat med RaySearch sedan vi inledde utvecklingen av SC360-systemet. Vi är överlyckliga att allt har gått så bra. Allteftersom vi öppnar nya center ute i världen tänker vi implementera RayStation, RayCare* och SC360-systemet tillsammans för att säkerställa smidig interoperabilitet och dynamiska arbetsflöden.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: “Vi är glada över att kunna hjälpa Provision CARES protonterapinätverk att nå denna milstolpe med en högklassig och toppmodern protonterapilösning. RayStations avancerade funktioner är en utmärkt matchning för centrets mål att öka behandlingsprecisionen och den kliniska effektiviteten. Tillsammans för vi protonterapin framåt, till stor nytta för cancerpatienterna.

  Om Provision CARES protonterapinätverk   

  CARES cancernätverk har sitt fokus på att erbjuda patienterna de mest heltäckande och avancerade behandlingsalternativen. Nätverket sträcker sig över hela världen och arbetar för vård i samarbete och forskning som är till för patienten och den stora striden mot cancern. Provision CARES protonterapicenter i Knoxville är det första cancercentret i sitt slag i Tennessee. Centret har som mål att ge individanpassad, heltäckande patientvård med banbrytande teknik och erbjuder en av de mest avancerade icke-invasiva cancerbehandlingarna i världen.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  RaySearch och Eckert & Ziegler BEBIG ingår partnerskap om brachyterapi

  PDF

  RaySearch och Eckert & Ziegler BEBIG, en ledande europeisk producent av brachyterapiprodukter, har skrivit under ett partnerskapsavtal. Både dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare* kommer att integreras* med Eckert & Ziegler BEBIGs brachyterapisystem. 

  Detta gör det möjligt för Eckert & Ziegler BEBIG att erbjuda en komplett lösning för brachyterapi inklusive behandlingsenheter, dosplanering och informationshantering för onkologi. Samarbetet följer RaySearchs linje att ha stöd för så många behandlingssystem och strategier som möjligt.

  Brachyterapi är en strålbehandlingsteknik som innebär att ett litet radioaktivt implantat förs in i patientens vävnad, direkt in i tumören eller mycket nära den. Implantatet kan vara tillfälligt eller permanent. Genom användandet av implantat är det möjligt att ge en högre stråldos till ett mindre område än vad som är möjligt med andra former av strålbehandling, och därmed minimeras skadorna på omgivande vävnad och organ. Brachyterapi används oftast vid behandling av prostatacancer men kan även användas inom många andra områden, inklusive cancer i hjärnan, ögat, lungorna och huden.

  Dr. Harald Hasselmann, VD på Eckert & Ziegler BEBIG, säger: ”Vi är mycket nöjda med det nya partnerskapet med RaySearch – det utlovar en väg till bättre integrering av brachyterapi i arbetsflödet för dagens moderna strålbehandlingar. Brachyterapi kan kraftigt förbättra behandlingsutfallet, antingen som enda behandlingsmetod eller i kombination med andra behandlingar. Integration är nyckeln till framtida optimering och det här samarbetet är ett viktigt steg åt rätt håll.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är spännande att öppna upp det här behandlingsområdet för RayStation och RayCare. Brachyterapi är en mycket precis teknik, och kapaciteten hos vår programvara kommer att tillföra en ytterligare dimension till behandlingen. Vi har funnit en utmärkt partner i Eckert & Ziegler BEBIG, en ledande innovatör inom brachyterapi med en utmärkt produktportfölj. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.”

  Om Eckert & Ziegler BEBIG 

  Eckert & Ziegler BEBIG är en global leverantör av strålbehandlingsprodukter och ledande inom brachyterapi i Europa. Företaget har kontor och underavdelningar i Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, USA, Indien samt Brasilien, och har ett världsomspännande nätverk av distributörer och ombud. Eckert & Ziegler BEBIG är ett ungt företag med dynamisk tillväxt och de har ungefär 145 anställda över hela världen. Företaget är listat på Euronext-börsen sedan april 1997.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RayCare

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Ottawa sjukhus blir den 500:e kunden för dosplaneringssystemet RayStation

  PDF

  Ottawa sjukhus har lagt en order på RayStation, det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling från RaySearch, och blev därmed den 500:e kunden. Sedan den första försäljningen 2009 har RaySearch arbetat hårt för att säkerställa RayStations position som det främsta dosplaneringssystemet, med den mest omfattande uppsättningen funktioner. Den stadigt växande kundbasen vittnar om det förtroende cancerkliniker världen över har för systemet.

  RayStations kapacitet utökas ständigt genom regelbundna uppdateringar. Den senaste versionen, RayStation 8A*, inkluderar full planeringskapacitet för Accuray TomoTherapy®-system, utveckling av funktionerna för proton- och koljonbehandlingar och utökad integration med nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare®*.

  Systemet är uppskattat över hela världen för de avancerade funktionerna såsom VMAT, deformerbar dosackumulering, atlas-baserad segmentering och Plan Explorer, en unik funktion som gör det möjligt att skapa ett stort antal behandlingsplaner automatiskt. RayStations funktionalitet kommer fortsätta att utvecklas och utökas i en stadig takt för att ständigt förbättra behandlingsutfallet för patienterna och effektiviteten för klinikerna.

  Dr. Jason Pantarotto, chef för strålmedicinprogrammet vid Ottawa sjukhus, säger: ”RayStation kompletterar den teknik vi redan har på ett väldigt bra sätt och ger oss högre effektivitet vid dosplaneringen över flera olika plattformar. Med över 5 000 strålningstillfällen, som utförs på flera olika platser, är effektivitet en nyckelkomponent i vår vårdmodell.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är glädjande att RayStation nu finns hos 500 kunder över hela världen. RayStation har bevisat att det är det främsta dosplaneringssystemet, och vi har en spännande tid framför oss när vi tar automatiseringen till nya nivåer och fördjupar integrationen med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Det här är bara början.”

  Om Ottawa-sjukhuset
  Ottawa sjukhus är ett av de största utbildnings- och forskningssjukhusen i hela Kanada, med över 1 100 sängplatser, ungefär 12 000 anställda och en årsbudget på över 1,2 miljarder dollar. Fokus på forskning och utbildning främjar utveckling av nya och innovativa sätt att behandla patienter och förbättra vården. Sjukhuset har flera olika campus och är anslutet till Ottawa universitet. Här utförs specialistvård för patienter från östra Ontario, men tekniken och forskningen lämnar avtryck över hela världen. Sjukhuset involverar det lokala samhället på alla nivåer som stöd för visionen om en bättre patientvård.  

  Om RayCare
  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation
  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Rabin Medical Center är den första israeliska kliniken som beställer RayStation

  PDF

  Rabin Medical Center (RMC) har valt RayStation för stråldosplanering vid Davidoff cancercenter i Petah Tikva, Israel. Detta är den första ordern från en klinik i Israel och installationen kommer att inkludera licenser för 3DCRT, IMRT, VMAT och adaptiv terapi.

  Efter en utvärdering av de ledande systemen valde RMC ut RayStation, bland annat för den snabba och exakta dosberäkningen och den enastående kapaciteten för adaptiv terapi. Köpet möjliggjordes genom en donation från en kund, Ms. Desiree Dagmi, som har behandlats av Professor Eyal Fenig vid RMC. Ms. Dagmi ville visa sin tacksamhet med bidraget, vilket hjälper centret att tillhandahålla ännu bättre service till sina patienter.

  RMC:s Davidoff center är ett nationellt nav för högklassig cancervård och forskning. Centret är den mest sofistikerade och innovativa anläggningen i hela Mellanöstern för behandling av maligna sjukdomar och ger heltäckande medicinsk behandling till ungefär 20 procent av landets cancerpatienter. Det patientvänliga centret integrerar alla onkologiska arbetsflöden; både slutenvård och öppenvård.

  Amineh Khatib Hamad, sjukhusfysiker vid RMC, säger: ”Tidsåtgångenen är en viktig faktor på en så pass välbesökt klinik som Davidoff cancercenter. RayStation är snabbare än något annat system vid dosberäkningar med IMRT-planer och dess algoritmer ger en mer precis dosbestämning för inhomogeniteter än vårt nuvarande system. RayStation gör det möjligt att summera tidigare behandlingar med de pågående för att skapa en god representation av dosackumulering och begränsningar för riskorgan, något vi inte kan göra i dagsläget. Systemet har även det smidigaste arbetsflödet för adaptiv strålterapi, och eftersom vi behandlar över 200 patienter om dagen är det viktigt att kunna säkerställa hög behandlingsstandard och samtidigt kunna individanpassa planeringen på kortast möjliga tid.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RMC är ett av Mellanösterns ledande kliniska forskningscentra och för oss är det ett nöje att kunna möta deras behov av hög hastighet och precision. Intresset för adaptiv terapi växer över hela världen och RayStations funktioner hjälper till att göra det praktiskt genomförbart kliniskt i en större skala.”

  Om Rabin Medical Center (RMC) och Davidoff Center

  RMC är framträdande inom Israels sjukvårdssystem. Centret skapades genom en sammanslagning av två existerande sjukhus: Beilinson och Hasharon i Petah Tikva. RMC är ett tertiärvårdscenter för patienter från hela Israel och närliggande områden, och inrymmer även ett prestigefyllt undervisningssjukhus som är anslutet till Tel Aviv University Sackler medicinska fakultet. RMC är sedan starten känt för att sätta nya standarder för medicinsk vård och för att leda genombrott inom teknik och medicinsk expertis. I Davidoff-centrets multidisciplinära team finns framstående medicinska experter inom alla viktiga områden, inklusive högt ansedda läkare och sjuksköterskor som arbetar tillsammans för att utveckla den bästa individanpassade behandlingsplanen för varje patient. Tillsammans ger de kurativ och palliativ vård samt arbetar med omfattande forskning om nya och innovativa behandlingsalternativ.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Protonstrålcentret Tsuyama Chuo, Japan, behandlar de första patienterna med RayStation

  PDF

  Sjukhuset Tsuyama Chuo i prefekturet Okayama i sydvästra Japan, använder nu RayStation i den kliniska verksamheten för att planera behandlingar med pencil beam-skanning (PBS) vid sitt protonstrålcenter för cancer. Den 15:e maj behandlades den första patienten någonsin med Mitsubishi Electrics protonterapisystem, med en dosplan som skapats i RayStation 6.

  Protoncentret öppnades 2016 och drivs i samarbete med Okayama-universitet. Centret är utrustat med Mitsubishi Electrics protonterapisystem med SELECTBEAM behandlingshuvud som har kapacitet för PBS och uniform skanning (US). Tsuyama Chuo-sjukhuset har även visat intresse för PBS-behandlingar med flerbladskollimator (MLC), och inväntar marknadsgodkännande av japanska myndigheter för Mitsubishi Electrics MLC-teknik. 

  Yuki Tominaga, sjukhusfysiker vid Tsuyama Chuo, säger: ”Det var en lättnad att kunna starta med PBS-behandlingar på ett säkert sätt med RayStation 6. I framtiden vill vi vara förberedda för heltäckande behandlingar med PBS, US och fotoner i kombination samt exakt dosplanering med flermålsoptimering och deformabel bildregistrering.” 

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är mycket glada över den här första behandlingen med RayStation vid Tsuyama Chuo-sjukhuset. Protonterapi är ett centralt fokusområde för RaySearch och vårt mål för RayStation är att ha stöd för så många behandlingsplattformar som möjligt. Jag ser fram emot ett långt och framgångsrikt kliniskt samarbete.”  

  Om Tsuyama Chuo-sjukhuset

  Sjukhuset öppnade 1951 och var det första allmänsjukhuset i den norra delen av prefekturet Okayama. Protonstrålcentret för cancerbehandlingar öppnades 2016 och drivs i samarbete med Okayama Universitetssjukhus. Båda organisationerna har centrala roller inom protonstrålbehandling, klinisk forskning och utbildning vid den nya anläggningen.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nyligen lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Universitetssjukhuset MedStar Georgetown använder nu RayStation och Hyperscan i den kliniska verksamheten

  Universitetssjukhuset MedStar Georgetown i Washington D.C. behandlar nu patienter med RayStations dosplaneringssystem i kombination med Mevions Hyperscan pencil beam-skanningssystem. Det är de första behandlingarna i världen som utförs med Mevion S250i Proton Therapy System®.

  Kombinationen av RayStation och Mevions Hyperscan-teknik gör det möjligt för klinikerna vid MedStar Georgetown att planera för och behandla patienter med mycket skarpt avgränsad strålning, och med minimerad strålning till kritiska strukturer.

  RayStation gör det möjligt att använda de avancerade IMPT-möjligheter som är unika för HYPERSCAN-tekniken. Det inkluderar flerbladskollimering med Mevions adaptiva apertur, en proton-flerbladskollimator (pMLC) som är utformad för att åstadkomma skarpa laterala dosgradienter och skydda känsliga organ vid varje energilager under behandlingen.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är fantastiskt att se den här banbrytande patientbehandlingen utföras på MedStar Georgetown, med RayStation i kombination med Mevion’s Hyperscan-teknik. Protonterapi är ett viktigt fokusområde och RaySearch strävar efter att ha stöd för alla de senaste teknikerna och systemen. Tillsammans ser vi till att fler och fler patienter kan få nytta av den här högprecisionsbehandlingen.”

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  RayStation 8A erbjuder stöd för behandlingstekniken TomoDirect

  RayStation släpper nu RayStation® 8A*, den senaste versionen av det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling. Den nya versionen innehåller en mängd förbättringar, inklusive full planeringskapacitet för TomoTherapy®* och Radixact-systemen från Accuray samt stöd för behandlingsteknikerna TomoDirectTM och TomoHelicalTM . Andra förbättringar i RayStation 8A är stödet för TomoTherapy i Plan Explorer, utveckling av funktionerna för proton- och koljonterapi samt utökad integration med RayCare*®, nästa generations onkologiinformationssystem. 

  RayStation 8A är ytterligare ett steg mot RaySearchs mål att binda samman dosplaneringen för så många behandlingssystem som möjligt, och på så sätt eliminera de komplikationer och extra steg det innebär att använda flera olika programvarusystem. Alla som använder TomoTherapy och Radixact får nu tillgång till avancerade RayStation-funktioner, inklusive flermålsoptimering (MCO), adaptiv planering och Plan Explorer.

  Med tillägget av Plan Explorer-funktionen kan TomoTherapy- och Radixact- kliniker nu automatiskt skapa ett stort antal behandlingsplaner för specifika kliniska mål och kombinationer av behandlingstekniker och maskiner. Användningen av behandlingsutrustningen optimeras och dosplaneringen blir effektivare.

  Förbättringarna för proton- och koljonterapi inkluderar automatiskt val av räckviddsmodifierare för PBS-maskiner samt DICOM-export av magneter i den laterala spridningssekvensen för alla jonterapimaskiner. Kommissioneringsverktygen för jonstrålning har finslipats så att de är enklare att använda, samt RayStations fysikmodul har nu stöd för jonstrålningsmaskiner.

  Med RayStation 8A stärks integrationen med RayCare. De allmänna förbättringarna inkluderar möjligheten att välja fristående isocentra och/eller fristående riktningar för robust optimering, möjligheten att visa DVH i absolut volym, samt ett förbättrat användargränssnitt för DICOM-import.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Den senaste versionen av RayStation utgör ett viktigt steg framåt. Vi är mycket nöjda med att kunna utöka vårt stöd för TomoTherapy-system och ge alla användare tillgång till innovativa RayStation-funktioner. Vi har även inkluderat några ytterligare betydelsefulla funktioner för partikelterapi, som är ett viktigt fokusområde för RaySearch. Vi har mer spännande utvecklingar på gång för framtida versioner och vi kommer att meddela dessa inom en snar framtid.”

  Om RayCare
   

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  Beslut vid årsstämman 2018

  PDF

  Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma den 30 maj 2018 fattades bland annat följande beslut.

  Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 211 283 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

  Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

  Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2019.

  Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 480 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

  Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

  Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Hans Wigzell och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att välja Britta Wallgren till ny styrelseledamot och att välja Carl Filip Bergendal till styrelsens ordförande.

  Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

  För mer information, kontakta:
  Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  RaySearch och NIRS/QST, Japan, inleder samarbete om partikelbehandling

  PDF

  RaySearch har tillsammans med National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) i Chiba, Japan, kommit överens om både ett forskningssamarbete och ett licensavtal. QST är en föregångare inom partikelbehandling, och grundades 2016 när National Institute of Radiological Sciences (NIRS) slogs samman med delar av Japan Atomic Energy Agency.  

  Forskningssamarbetet kommer att fokusera på utvecklingen av partikelbehandling med pencil beam-skanning (PBS). Forskare från RaySearch och NIRS kommer att undersöka och utveckla områden så som biologisk modellering av partikelstrålning och dosfraktionering, robust strålbehandling samt planoptimeringsalgoritmer. Partnerskapet inkluderar ett långvarigt licensieringsavtal vilket låter RaySearch integrera den så kallade microdosimetric kinetic model (MKM), utvecklad av NIRS, i sitt dosplaneringssystem RayStation.  

  Strålbehandling med partiklar, där tumören behandlas med protoner eller tyngre joner som helium eller kol, är en avancerad form av cancerbehandling. Under 1990-talet banade NIRS vägen för den kliniska implementeringen av partikelbehandling med koljoner, och utvecklingen av MKM för dosberäkning med behandlingsoptimering var ett viktigt steg på den vägen.

  MKM kommer att vara tillgänglig i kommande RayStation-releaser senare i år*. Användare kommer att kunna kombinera MKM med befintliga och nya funktioner för pencil beam-skanning med kol-joner, så som robust 4D biologisk optimering, deformerbar registrering, dos ackumulering och plan adaption.

  Koji Noda, generaldirektör för NIRS, säger: ”Samarbetet med RaySearch är viktigt för den globala utvecklingen av partikelbehandling. Tillsammans vill vi utveckla teknologin för att förbättra patientresultat i hela världen.”

  Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”NIRS är världsledande i att utveckla nya tekniker inom partikelbehandlingar, och RaySearch är ledande inom mjukvara för avancerad cancerbehandling. Vi ser mycket fram emot detta samarbete och de kliniska fördelar som implementeringen i RayStation kommer att resultera i.”

  Om NIRS/QST  

  NIRS grundades 1957 med uppdraget att vidareutveckla tillämpad forskning och grundforskning till radiologisk vetenskap i Japan. Under följande årtionden har uppdraget utförts inom områdena ”aggressiv” och ”passiv” tillämpning av strålning. Den aggressiva tillämpningen inkluderar avbildande av biologiska förändringar på molekylärnivå, och cancerbehandling med högenergi-partikelstrålning. Den passiva tillämpningen är inriktad på att tydliggöra de biologiska konsekvenserna av strålning och förebyggande av skadliga effekter, samt utbildning av kommande forskare inom fältet. QST bildades i april 2016 när NIRS slogs samman med kvantstråle- och kärnfusionsavdelningarna från Japan Atomic Energy Agency. 

  Om RayStation 

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch  

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För mer information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Snabb klinisk implementering av RayStation proton PBS Monte Carlo dosmotor

  PDF

  Efter bara ett år har 13 av 18 RayStation-protonkliniker introducerat Monte Carlo (MC) protondosmotorn kliniskt, visar en undersökning. ”RayStations MC dosmotor har utökat vår förmåga att hjälpa ett större urval av patienter”, säger Chang Chang, chefsfysiker vid Texas Center for Proton Therapy.

  Ett år efter att RaySearch släppte RayStation 6 med integrerad proton MC dosmotor, gick en enkätundersökning ut till alla protonkliniker som är RayStation-kunder och i klinisk drift med pencil beam scanning (PBS). Enkäten fokuserade på implementationen och användandet av den nya MC dosmotorn.

  Svaren från kunderna visar att inte mindre än 13 av de nämnda 18 klinikerna har implementerat MC dosmotor i det kliniska arbetsflödet, och de resterande 5 klinikerna förbereder introduktion. Flera kliniker använder MC dosmotorn för alla patienter, andra för utvalda fall som lung-, hjärn-, bröst-, samt huvud- och nackbehandlingar.

  Monte Carlo anses nu vara förstahandsvalet vid behandling av vissa cancertyper, vilket framkommer i flera nyligen publicerade forskningsstudier. Ett exempel är publikationen ”Pencil Beam Algorithms Are Unsuitable for Proton Dose Calculations in Lung”[1]. Detta har med stor sannolikhet bidragit till den snabba implementationen och acceptansen av metoden.

  Alla kliniker som använder MC dosmotorn för den slutgiltiga dosberäkningen, uppger också att de använder den för optimering. Inga betydande avvikelser har rapporterats i den kliniska valideringen. Dessutom vittnar alla kliniker om mycket goda resultat i sin patientspecifika dosvalidering, särskilt för planer där en så kallad räckviddsmodifierare, range shifter, används.

  Chang Chang, chefsfysiker Texas Center for Proton Therapy, säger: “Implementeringen av RayStations MC dosmotor är inte begränsad till fysik och dosimetri, utan har också utökat vår förmåga att hjälpa fler och ett större urval av patienter. Vi kan nu använda range shifters med stora avstånd till patienten, vilket förenklar arbetet i behandlingsrummet. Tilläggas ska att noggrannheten i Monte Carlo dosmotorn låter oss behandla fall som kräver stor precision, så som lungor, komplicerade huvud- och nackfall samt bröst med mer självförtroende”.

  Xavier Vermeren, chefsfysiker på West German Proton Therapy Centre, Essen, säger: ”När vi någon gång hittar en avvikelse i vår patientspecifika QA, dubbelkollar vi alltid mätning och data först. Vi räknar med att RayStations Monte Carlo-dos är korrekt, och det har stämt hittills”.

  Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Vi är mycket nöjda att en så pass stor del av våra kunder har implementerat Monte Carlo dosmotorn på så kort tid. Det är också glädjande att se hur vår produkt har ökat kvaliteten på behandlingarna, samtidigt som fysikerna sparar tid med förbättrade QA-resultat.”

  Om RayStation

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

   


  [1] Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Nov 1;99(3):750-756. doi: 10.1016/j.ijrobp.2017.06.003. Epub 2017 Jun 13 

  PDF

  De senaste protoninnovationerna från RaySearch visas på PTCOG 57

  PDF

  21–25 maj pågår kongressen PTCOG 57 i USA, där RaySearch kommer att ställa ut. Som världsledande inom protonmjukvara, kommer RaySearch att demonstrera de senaste protonnyheterna i RayStation. Dessutom kommer de senaste funktionerna av nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, att visas upp. Välkomna att besöka oss på utställningsplats #P2, och glöm inte att boka en demo på www.raysearchlabs.com

  Ledande protonfunktioner i RayStation

  Inom området mjukvara för protonterapiplanering är RaySearch världsledande. En av de protonfunktionaliteter som ingår i RayStation är den väl mottagna och snabbuträknande Monte Carlo (MC)-baserade dosmotorn för PBS-planering. En ny undersökning visar att 13 av de 18 protonklinikerna som använder RayStation kliniskt, använder MC-dosmotorn. Detta bara ett år efter att den släpptes.

  På PTCOG 57 kommer RaySearch att visa flera populära protonfunktionaliter, som 4D robust-optimering, adaptiv omplanering, PBS-optimering med aperturer samt loggfilsbaserad evaluering av PBS-planleverans. Andra nyheter från RayStation 7 som visas är användning av robusta bivillkor vid flermålsoptimering (MCO) och optimering med simulerad organrörelse. En funktion för kommande release av RayStation kommer också att visas, nämligen LET-baserad PBS-optimering.

  Även RayStations nya funktionaliteter för planering av koljonstrålbehandling, som 4D robust-optimering, dosdeformation och dosackumulering samt adaptiv omplanering, kommer att visas.

  Givande partnerskap  

  Under kongressen kommer RaySearch att demonstrera resultaten av det kommersiella partnerskapet med IBA kring ett online adaptivt arbetsflöde för protonterapi, som integrerar RayStation, RayCare och IBA:s AdaptDeliver-applikation. I denna typ av arbetsflöden tas CBCT-bilder (cone beam CT) dagligen. Dessa matchas med CT-bilderna som använts i den initiala dosplaneringen och en uppdaterad dosplan skapas automatiskt. Planen kan därmed anpassas med hänsyn till patientens aktuella läge innan behandlingen inleds. Denna typ av funktionalitet möjliggörs tack vare integrationen av flera system och är positivt för patienten eftersom behandlingen blir mer exakt.

  Planering med Mevions Hyperscan-teknologi kommer också att visas, vilket är ett resultat av ett pågående samarbete mellan RaySearch och Mevion.

  Nyheter inom RayCare

  RayCare 1 lanserades i december 2017 och används redan kliniskt på Iridium Cancer Network i Belgien, och utvecklingen av kommande versioner* går fort framåt. RaySearch kommer att demonstrera de senaste funktionerna under PTCOG 57, exempelvis avancerade verktyg för hantering av arbetsflödet och integrerat stöd för RayStations arbetsflöde vid dosplanering. RayCares digitala arbetsflöden är konfigurerbara och funktionerna för aktivitetshantering tillåter en integrerad planeringsupplevelse med RayStation, för automatisering av processteg och kommunikation runt planeringsuppgifterna.

  Andra funktioner som kommer att demonstreras är det inbyggda PACS-systemet med stöd för automatisering vid bildtagning, och ett system som används i kontrollrummet vid leverans av strålbehandlingen.

  Lunch symposium: “Advancing Radiation Therapy Through Software Innovation”

  På fredagen den 25 maj, mellan 11:30 och 12:30, håller RaySearch ett lunchsymposium, med titeln ”Advancing radiation therapy through software innovation”. Plats: Grand Ballroom. Moderator är Marc Mlyn, Direktör RaySearch Americas Inc.

  11:30 - 11:45 Välkomna  

  Moderator Marc Mlyn, Direktör RaySearch Americas, Inc., New York, USA.

  11:45 - 12:05 A comprehensive approach to lung treatment with 4D-robust optimization and MC dose calculation in RayStation
  Chang Chang, Ph.D, D.A.B.R., Director of Physics, Texas Center for Proton Therapy, US.

  12:05 - 12:25 The sharper edge: Clinical benefits of aperture-based PBS

  Vinai Gondi, MD, Director of Research & Education, Northwestern Medicine Chicago Proton Center, US.

  12:25-12:30 Frågor och svar

  Om RayCare  

  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RayStation 

  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch  

  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För mer information, kontakta:

  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under det första kvartalet 2018 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 116 (127) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 12 (26) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen varit densamma som motsvarande kvartal 2017, dvs 127 MSEK, och rörelsemarginalen 19 procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades till 13 (8) MSEK. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2018)

  • Nettoomsättning 116,3 (126,8) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 104,2 (112,3) MSEK
  • Resultat efter skatt 11,8 (26,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,34 (0,77) SEK
  • Rörelseresultat 14,1 (33,5) MSEK
  • Periodens kassaflöde 12,3 (-3,0) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 106,6 (104,9) MSEK, varav RayStation/RayCare 97,4 (93,8) MSEK
  • Orderstocken exkl. serviceavtal för RayStation/RayCare uppgick till 58,5 (58,1) MSEK vid periodens utgång
      

  FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation med 12,5 procent under första kvartalet 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisningsprinciperna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12-månadersperioden.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Georgia Proton Treatment Center och Mission Hospital – SECU Cancer Center i USA, CHU de Québec-Université Laval i Kanada, samt Universitätsmedizin Rostock och Klinikum rechts der Isar der TU München i Tyskland.
  • RaySearch har ingått strategiskt partnerskap med MD Anderson med avsikt att förbättra strålbehandling.
  • I mars 2018 har, på begäran av en aktieägare, 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.
     

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

   • RayStation har valts som dosplaneringssystem för de två proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland.
   • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare.

   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.45 CET.
     

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00    Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59    Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 
       

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

   PDF

   Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

   PDF

   RaySearch Laboratories AB (publ)

   ”Under det första kvartalet 2018 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 116 (127) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 12 (26) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen varit densamma som motsvarande kvartal 2017, dvs 127 MSEK, och rörelsemarginalen 19 procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades till 13 (8) MSEK. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

   TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2018)
   • Nettoomsättning 116,3 (126,8) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 104,2 (112,3) MSEK
   • Resultat efter skatt 11,8 (26,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,34 (0,77) SEK
   • Rörelseresultat 14,1 (33,5) MSEK
   • Periodens kassaflöde 12,3 (-3,0) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 106,6 (104,9) MSEK, varav RayStation/RayCare 97,4 (93,8) MSEK
   • Orderstocken exkl. serviceavtal för RayStation/RayCare uppgick till 58,5 (58,1) MSEK vid periodens utgång
       

   FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

   • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation med 12,5 procent under första kvartalet 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisningsprinciperna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12-månadersperioden.

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

   • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Georgia Proton Treatment Center och Mission Hospital – SECU Cancer Center i USA, CHU de Québec-Université Laval i Kanada, samt Universitätsmedizin Rostock och Klinikum rechts der Isar der TU München i Tyskland.
   • RaySearch har ingått strategiskt partnerskap med MD Anderson med avsikt att förbättra strålbehandling.
   • I mars 2018 har, på begäran av en aktieägare, 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.
      

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

   • RayStation har valts som dosplaneringssystem för de två proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland.
   • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare.

   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.45 CET.
     

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00    Epost:
   johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59    Epost:
   peter.thysell@raysearchlabs.com 
       

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

   PDF

   RaySearch publicerar årsredovisning för 2017

   PDF

   RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på webbsidan.
   Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

   Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2017 finns nu tillgänglig på:
   www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

   Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:
   ir@raysearchlabs.com 

   Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 30 maj 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast den 24 maj 2018 kl. 16.00.

   Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.

   För ytterligare information, vänligen kontakta:
   Johan Löf, VD                       Tel: +46 8 510 530 00          Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO               Tel: +46 70 661 0559           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

   Om RaySearch

   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2017 lanserade bolaget nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   PDF

   Kallelse till årsstämma 2018

   PDF

   Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma att hållas onsdagen den 30 maj 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm.

   RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

   För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

   -            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018,

   -          dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ),
          Box 3297, 103 65 Stockholm; per telefon 08-510 530 00; per fax 08-510 530 30; eller
          per e‑post; arsstamma2018@raysearchlabs.com, senast torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.00.
          Högst två biträden per aktieägare får närvara vid årsstämman dock endast om
          aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, på det sätt som anges ovan för anmälan
          om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer,
          aktieinnehav, adress och telefonnummer,

   -          dels vid årsstämman kunna uppvisa legitimation som är giltig i Sverige (t.ex. pass, körkort,
          ID-kort). I förekommande fall ska ombud och/eller biträden vid årsstämman kunna uppvisa
          legitimation som är giltig i Sverige (t.ex. pass, körkort, nationellt ID-kort).

   Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att få utöva sin rösträtt på årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 maj 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

   OMBUD M.M.

   Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och att det inte är tillräckligt att skicka kopia av fullmakten via fax eller via e-post. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Ombud ska uppvisa legitimation som är giltig i Sverige (t.ex. pass, körkort, nationellt ID-kort) vid årsstämman.
    

   FÖRSLAG TILL DAGORDNING

   1. Årsstämmans öppnande

   2. Val av ordförande vid årsstämman.

   3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

   4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.

   5. Godkännande av förslaget till dagordning.

   6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

   7. Anförande av verkställande direktören.

   8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
       koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

   9. Beslut om

       a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
           och koncernens rapport över den finansiella ställningen;

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

       c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

   10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

   11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

   12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

   13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.

   14. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

   15. Val av revisor.

   16. Årsstämmans avslutande.

   FÖRSLAG TILL BESLUT

   Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att Carl Filip Bergendal utses till ordförande vid årsstämman.

   Resultatdisposition (punkt 9 b)

   Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till förfogande uppgår till 211 283 000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

   Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

   Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2019.

   Lön och andra ersättningar

   VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt efter avsättning till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, dock maximalt 12 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

   VDs lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

   Övriga ledande befattningshavare består av vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, marknads- och försäljningschefen, försäljningschefen för regionen Asia & Pacific, servicechefen och chefsjuristen. Samtliga övriga ledande befattningshavare utom VD ska, liksom övriga anställda i RaySearch Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, och därmed erhålla en rörlig ersättning. Därutöver ska följande gälla avseende ersättningar till övriga ledande befattningshavare.

   Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation och RayCare i hela världen.

   Försäljningschefen för regionen Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation och RayCare i regionen Asia & Pacific.

   Vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, servicechefen och chefsjuristen ska ha en fast grundlön men ingen ytterligare rörlig ersättning, utöver att omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation enligt ovan.

   Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

   Incitamentsprogram

   Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

   Pension

   Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

   Uppsägning

   Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VDs anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader under vilken lön utgår.

   Avgångsvederlag

   Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

   Avvikelse

   Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.

   Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

   Arvoden (punkt 12)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

   att    arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår
           med sammanlagt 1 230 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 480 000 kronor
           till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

   att    revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

   Styrelse m.m. (punkt 13)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår:

   att    Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Hans Wigzell och Johanna Öberg omväljs
           till styrelseledamöter i bolaget;

   att    Britta Wallgren väljs till styrelseledamot i bolaget; samt

   att    Carl Filip Bergendal väljs till styrelsens ordförande.

   Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att en revisor och inga revisorssuppleanter ska utses.

   Val av revisor (punkt 15)

   Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet föreslår tillsammans med styrelsen att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor till utgången av årsstämman 2019.

   Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

   Det totala antalet aktier i bolaget vid dagen för kallelsen är 34 282 773 stycken, varav 8 454 975 stycken är aktier av serie A och 25 827 798 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 110 377 548 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

   Tillhandahållande av handlingar och övrigt

   Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 9 maj 2018 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

   Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

   Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

   ********

   Stockholm i april 2018

   Styrelsen

   PDF

   RaySearch inleder samarbete om RayCare med Universitetssjukhuset i Heidelberg

   PDF

   Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland har inlett ett samarbete med RaySearch Laboratories AB (publ) som pionjärer med RayCare™ onkologiinformationssystem. Forskningssamarbetet, som fokuserar på stöd för heltäckande cancervård, kommer att omfatta sjukhuset samt Heidelberg jonstrålterapicenter (HIT) och Marburg jonstrålterapicenter (MIT).

   Universitetssjukhuset i Heidelberg, som är världsledande inom klinisk praktik och avancerad forskning inom områden som koljon- och heliumjonterapi, arbetar för att etablera Heidelberg som ett ledande forskningscenter.

   Det innovativa RayCare OIS är utformat för att stödja heltäckande cancervård och kan integreras fullständigt med RayStation® dosplaneringssystem. Och det är bara början. RayCare kommer att sammanlänka alla de onkologiska disciplinerna så att användarna smidigt kan koordinera alla aktiviteter och säkerställa optimal användning av resurserna.

   Med framtida versioner* kommer RayCare att utvecklas till ett IOS med maskininlärning och en unik kapacitet att koordinera onkologiska aktiviteter. Detta innebär stöd för omfattande cancervård som utformas helt utefter varje enskild patients behov. Målet speglar det faktum att många cancerpatienter ges en kombination av olika behandlingstyper och därmed skulle gynnas av att arbetsflödena för strålbehandling, kemoterapi och kirurgi kombineras.

   Professor Jürgen Debus vid Heidelburg Universitetssjukhus säger: ”Vi är stolta över att integreras i RayCares utvecklingsprocess. RayCare kommer att lyfta både arbetsflödet och kvaliteten inom strålonkologin avsevärt.”

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Staden Heidelberg utgör en fantastisk miljö för innovation. Inom det onkologiska området specifikt är Heidelberg hem för Heidelberg Universitet, Universitetssjukhuset, Jonterapicentret och även cancerforskningscentret Deutsches Krebsforschungszentrum. Tillsammans täcker dessa institutioner allt från grundläggande till translationell forskning, och kliniska toppresultat. RaySearchs första verksamhetsidé var att snabbare föra forskningsframsteg till marknaden. Sedan dess har vi byggt upp en stark organisation för forskning och utveckling och tagit fram två omfattande mjukvarusystem för klinisk verksamhet, RayStation och RayCare. Universitetssjukhuset i Heidelberg med sina anslutna kliniker är perfekta partners i arbetet att driva den här utvecklingen vidare, och jag är stolt över att de har valt att arbeta med RaySearch för att ta den heltäckande cancervården till nästa nivå.”

   Om Universitetssjukhuset i Heidelberg.
   Universitetet i Heidelberg är Tysklands äldsta universitet, och de första medicinska föreläsningarna här hölls redan 1388. Idag är Universitetssjukhuset i Heidelberg ett av Europas största och mest prestigefyllda medicinska centra, med ett rykte baserat på utmärkt patientvård, forskning och undervisning. Universitetssjukhuset i Heidelberg erbjuder innovativ och effektiv diagnos och behandling för alla komplexa sjukdomar till både öppenvårdspatienter och slutenvårdspatienter. Moderna byggnader med högklassig utrustning ger medicinsk vård som uppfyller de högsta internationella standarderna. De korta avstånden och sammanlänkningen av specialistavdelningarna innebär stora fördelar för patienten, då interdisciplinärt samarbete säkerställer en optimal behandling.

   Om RayCare
   RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
     

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00

   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF

   Machine learning och de senaste innovationerna för RayCare visas på ESTRO 37

   PDF

   RaySearch kommer att ställa ut på kongressen ESTRO 37 i Barcelona i Spanien mellan den 20 och 24 april.  Förutom att visa de senaste framstegen inom machine learning-teknik* och online adaptiv strålterapi, kommer RaySearch även att demonstrera de senaste innovationerna i det banbrytande onkologiinformationssystemet RayCare™*, som finns tillgängligt på marknaden. RaySearch kommer också att visa upp de nya funktionerna i den senaste versionen av dosplaneringssystemet RayStation®. Deltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nummer 1000, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

   Nya funktioner i RayStation 7*
   Nya funktioner och en lång rad allmänna förbättringar i den senaste versionen av RayStation kommer att demonstreras, bland annat flera förbättringar till redan befintliga funktionaliteter som bidrar till bättre arbetsflöde och planeringseffektivitet, samt integrationen till RayCare*, nästa generations onkologiinformationssystem. Nya betydande funktionaliteter i RayStation 7 inkluderar tillägget av robust reglering vid flermålsoptimering (MCO), simulerad organrörelse för robust optimering och utvärdering, multi-atlassegmentering och konform arc-planering för fotoner.

   Större tillägg på protonsidan inkluderar support för Hyperscan pencil beam-skanning (PSB)-teknik från Mevion Medical Systems, och stöd för uniform-skanning för protonsystem från Mitsubishi Electric. Andra protonförbättringar inkluderar applikator-rotation för passiva protontekniker och MLC-kollimering för PBS och passiva tekniker.

   RayCare: nästa generations onkologiinformationssystem
   RayCare 1 lanserades i december 2017 och Iridium Cancer Network i Belgien använder redan systemet i klinisk drift. Iridium kommer att presentera sina första erfarenheter under RaySearchs lunchsymposium lördagen den 21 april.

   Nya funktioner och förbättringar i kommande versioner av RayCare som kommer att demonstreras på ESTRO 37, är bland annat avancerade verktyg för hantering av arbetsflödet och integrerat stöd för RayStations arbetsflöde för dosplanering. RayCares aktiva arbetsflöden är i högsta grad konfigurerbara och funktionerna för aktivitetshantering tillåter en integrerad planeringsupplevelse med RayStation, för automatisering av processteg och kommunikation runt planeringsuppgifterna.

   Andra funktioner som kommer att demonstreras är det inbyggda PACS-systemet med stöd för automatisering vid bildtagning, och ett system som används i kontrollrummet vid leverans av strålbehandlingen.

   Machine learning- demonstration
   Avdelningen för Machine Learning vid RaySearch utvecklar lösningar för automatisering av arbetsflöden och stöd för användaren i RayStation och RayCare. På ESTRO 37kommer RaySearch att demonstrera två av RayStations machine learning-program: automatiserad dosplanering och automatiserad organsegmentering. Det automatiserade planeringsprogrammet använder machine learning- algoritmer för att, baserat på kliniska behandlingsdata från Princess Margaret Cancer Center och medicincentret på Groningen University, skapa en uppsättning behandlingsplaner på bara ett par minuter. Automatiserad organsegmentering använder djupa neurala nätverk för att generera ett set med organvolymer i 3D på några sekunder.

   RaySearch kommer även att presentera konceptet med machine learning och analysramverk som kommer att göra RayStation och RayCare till inlärande system.

   Lunchsymposium: För cancerbehandling framåt genom innovativ programvara
   Lördagen den 21: a april kommer RaySearch hålla ett lunchsymposium klockan 13.15–14.15 i rum 11 på plan P1, med fokus på hur programvara driver innovationer inom onkologi.
   Moderator: Rik Westendorp, sjukhusfysiker, Radiotherapiegroep, Deventer, Holland

   Fight cancer with code
   Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories (publ), Stockholm, Sverige

   First clinical experience with RayCare 1 in a multi-institutional setting
   Carole Mercier, strålningsonkolog, Iridium Cancer Network, Belgien

   Efficiency improvements with RayStation
   Nick West, klinisk forskningchef, The Northern Centre for Cancer Care, Newcastle, Storbritannien

   Questions and conclusion session
   Rik Westendorp, sjukhusfysiker, Radiotherapiegroep, Deventer, Holland

       
     
   Om RayCare
   RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   PDF

   RaySearch och IBA kommer att demonstrera det första online adaptiva arbetsflödet för protonterapi på ESTRO

   PDF

   RaySearch, global ledare inom programvara för cancerbehandling, och IBA, världsledande leverantör av protonbehandlingslösningar för cancerbehandling, kommer tillsammans att utföra en unik presentation vid den årliga ESTRO 37-kongressen. Företagen kommer att demonstrera sin innovativa strategi för att optimera arbetsflödet vid behandlingar genom det första adaptiva arbetsflödet online för protonterapi.

   Den heltäckande demonstrationen kommer att visa RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare* och dosplaneringssystem RayStation*. Det i kombination med IBA:s adaPT Treatment Suite, som består av bildgivningsplattformen adaPT Insight och behandlingssystemet adaPT Deliver.

   I ett adaptivt arbetsflöde online tas cone beam-bilder dagligen. Dessa matchas med CT-bilderna som använts i dosplaneringen för den specifika patienten. Med utgångspunkt i dagliga bilder skapas automatiskt en uppdaterad dosplan som presenteras för vårdteamet inför behandlingssessionen. Planen kan därmed anpassas med hänsyn till patientens aktuella situation innan behandlingen inleds. Denna typ av arbetsflöde är positivt för patienten eftersom behandlingen blir mer exakt och dosplaneringen kan adapteras snabbare.

   Frederic Genin, produktchef vid IBA, säger: ”Kombinationen av IBA:s mest avancerade lösningar för cone beam-bildgivning och RaySearchs dosplaneringssystem och onkologiinformationssystem gör online adaptiv protonterapi till verklighet för våra framtida kliniska partners. Vi tycker det är otroligt spännande att se hur de här avancerade funktionerna kan hjälpa patienter över hela världen.”

   Björn Hårdemark, Vice VD på RaySearch, säger: ”Dosplaneringstekniken som krävs för adaptiv omplanering har länge funnits i RayStation. Med introduktionen av RayCare tillkom komponenterna för arbetsflödet för offline adaptiv behandling. Online adaptiv behandling kräver att alla system är fullt integrerade, och den strategiska alliansen mellan IBA och RaySearch gör detta möjligt. Den lyckade integrationen visar tydligt styrkan av att samarbeta.”

   Demonstrationen av det första online adaptiva arbetsflödet för protonterapi sker live i IBA:s monter nummer 1400 under den årliga ESTRO-kongressen i Barcelona i Spanien, 20–24 april 2018.

   Om IBA
   IBA (Ion Beam Applications S.A.) är ett globalt medicintekniskt företag som fokuserar på att skapa integrerade och innovativa lösningar för diagnos och behandling av cancer. Företaget är världsledande inom tekniken för protonterapi, som anses vara den mest avancerade formen av strålbehandling som finns att tillgå idag. IBA:s lösningar för protonterapi är flexibla och adaptiva och kunderna välja allt från universella fullskaliga protonbehandlingscentra till kompakta lösningar för enskilda rum. IBA har dessutom verksamhet inom strålningsdosimetri och utvecklar partikelacceleratorer för både medicinsk verksamhet och industrin. Huvudkontoret finns i Belgien och företaget har runt 1 500 anställda över hela världen. IBA har installerat system jorden runt.

   Om RayCare
   RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF

   RayStation-användare vinner världsmästerskap i dosplanering

   PDF

   ProKnow arrangerade nyligen det första världsmästerskapet i dosplanering någonsin, i vilket RayStation-användare fick högst poäng i två av tre planeringskategorier. Kategorierna var proton, VMAT och IMRT. Efter att alla medverkande planeringar räknats med, fick RayStation- användare fem av de tio högsta poängen. Det är extra imponerande eftersom dosplaneringssystemet som användes i framtagandet av dosplanen som kom på andra plats bidrog med mer än dubbelt så många planer, jämfört med RayStation.

   RayStation-användaren Dennie Fransen, senior strålbehandlingstekniker vid Holland Proton Therapy Centre (HollandPTC), fick den högsta poängen i protonkategorin när alla planeringar var medräknade. Fransen har lång erfarenhet av dosplanering med flera olika behandlingssystem och -tekniker. Under de senaste 18 månaderna har han använt RayStation för intensitetsmodulerad protonterapi, en av världens mest avancerade och exakta strålbehandlingstekniker.
   "Att delta i det första världsmästerskapet i dosplanering var en rolig upplevelse. Förmågan att snabbt producera högkvalitativa protonplaner i RayStation var en nyckelfaktor för den här tävlingen”, säger Dennie Fransen.

   I kategorin IMRT erhöll RaySearchs forskningsingenjör Björn Andersson den högsta poängen med en automatisk planeringsteknik han nyligen utvecklat, vilken kommer att inkluderas i en framtida uppdatering av RayStation*. Den vinnande planen skapades alltså med minimal användarinteraktion. Efter att tävlingen avslutats applicerades den automatiska planeringstekniken även på kategorierna proton och VMAT, med goda resultat. ”Det är glädjande att min teknik lyckades skapa en vinnande plan. Fortsättningsvis ser jag fram emot möjligheterna som automatisk dosplanering innebär för framtidens strålbehandling” säger Björn Andersson.

   Björn Hårdemark, Vice VD på RaySearch, kommenterar framgångarna: ”Det är roligt att RayStation-användare återigen har fått mycket höga poäng i en global dosplaneringstävling. ProKnow har gjort ett utmärkt jobb med att ta fram scenarier och poängsystem för att skapa en rättvis och spännande tävling. Det ska bli intressant att se hur automatisk dosplanering påverkar framtida tävlingar.”

   Om ProKnow världsmästerskap:
   Syftet med världsmästerskapet i dosplanering är att fastställa vilken planerare och planeringssystem som kan ta fram den främsta planen inom en utmanande och begränsad tidsram. Yrkespersoner från över 30 länder deltog i tävlingen.
   Mer information om tävlingen går att finna på: https://proknowsystems.com/

   Om RayStation 
   RayStation integrerar RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar i ett flexibelt dosplaneringssystem. Den kombinerar unika lösningar, som verktyg för flermålsoptimering med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med förstklassig användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

    

   PDF

   RayStation utvalt för två proton- och koljonterapicenter i Heidelberg och Marburg

   PDF

   RayStation* har valts ut som dosplaneringssystem för Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT). Den nya ordern betyder att samtliga koljonanläggningar i Europa har valt RayStation.

   Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland har varit i drift sedan 2009 respektive 2015 och behandlar patienter med protoner och koljoner. De använder liknande acceleratorsystem från Siemens AG.

   RayStation valdes i ett gemensamt beslut av kliniker och forskare vid HIT, MIT, Heidelberg Universitetssjukhus och det tyska cancerforskningscentret DKFZ, och systemet kommer att användas på alla fyra platser. Valet motiverades av RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för koljonsplanering*, samt systemets kapacitet för dosplanering för konventionella behandlingsmaskiner med fotoner och TomoTerapy på samma plattform. Den fulla installationen av RayStation består av moduler för pencil beam-skanning med protoner, koljoner och heliumjoner*. Med hjälp av LEM- och MKM-modeller för radiobiologisk effekt ger modulerna en robust biologisk optimering.

   Denna order är också en förutsättning för ett utvidgat samarbete att utveckla stöd även för heliumjonplanering i RayStation. En sådan överenskommelse med HIT förväntas bli klar under 2018.

   Jürgen Debus, Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. vid Heidelberg Universitetssjukhus säger: ”RayStation kommer att ge oss den ultimata flexibiliteten att optimera behandlingsplanerna för våra patienter och sömlöst integrera proton, kol och fotonplanering."

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”En av RayStations mest utmärkande styrkor är dess förmåga att sammanföra dosplaneringen för olika behandlingstekniker och maskiner. RaySearch har som mål att stödja de senaste kliniska strategierna och vi är glada över att kunna uppfylla HIT och MITs omfattande behov, då de båda befinner sig i utvecklingens framkant när det gäller cancerbehandlingar.”

   Ordern kommer till stor del att levereras och generera intäkter i det andra kvartalet 2018.


   Om HIT och MIT

   Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) är gemensamt drivna cancerbehandlingskliniker i sydvästra Tyskland. HIT vid Heidelberg Universitetssjukhus var det första behandlingscentret med jonstrålning som integrerats i ett sjukhus och över 4000 patienter har behandlats där sedan starten 2009. MIT öppnade 2015 och blev då det andra centret i Tyskland och tredje i hela världen som använder sig av strålbehandling med tunga joner. Klinikernas verksamhet stödjs av Heidelbergs Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Giessen och Marburg.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF

   Två stora order på RayStation från Nordamerika

   PDF

   RaySearch Laboratories AB (publ) har mottagit stora order på RayStation från två strålbehandlingskliniker i Nordamerika. Det sammanlagda ordervärdet om 6,4 MUSD (exklusive supportavtal), motsvarande cirka 53 MSEK, har till stor del levererats och beräknas generera intäkter om cirka 38 MSEK i det första kvartalet 2018. Resterande ordervärde kommer att generera intäkter under de närmaste 15 månaderna.

   Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2018 kl. 11.30 CET.

   För ytterligare information, vänligen kontakta:

   Johan Löf, VD                       Tel: +46 8 510 530 00       Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO               Tel: +46 70 661 0559        Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 

   Om RaySearch

   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2017 lanserade bolaget nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   PDF

   Omvandling av aktier i RaySearch Laboratories AB (publ)

   PDF

   I mars 2018 har på begäran av en aktieägare 200 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 110 377 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 8 454 975 är aktier av serie A och 25 827 798 är aktier av serie B.

   Enligt bolagsordningen i RaySearch Laboratories AB (publ) har ägare av aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling skett, är RaySearch enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgifter om de förändringar som omvandlingen medfört.

   Om RaySearch

   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:

   Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: 08-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
   enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
   29 mars 2018 kl. 08.30 CET.

   PDF

   United Imaging Healthcare och RaySearch inleder partnerskap

   PDF

   Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. (UIH) och RaySearch Laboratories AB (publ) (RaySearch) har inlett ett samarbete för att skapa stöd för UIHs linjära acceleratorer inom RaySearch’s dosplaneringssystem RayStation* och onkologiinformationssystem RayCare*.

   UIH har på bara några år utvecklats till en ledande tillverkare av avancerad bildgivande utrustning såsom CT, PET-CT och MR-system. I november 2017 presenterade UIH sitt första strålbehandlingssystem, uRT-linac506C, vid CSTRO i Beijing. Denna CT-linac-hybrid är världens första medicinska linjära accelerator med fullt integrerad CT av diagnostisk kvalitet. Stöd för adaptiv omplanering vid strålbehandling ingick i grunddesignen och ger mjukvävnadsbaserad bildstyrning med högsta precision.

   RayStation har redan ett brett stöd för olika behandlingsutrustningar, strålbehandlingsmodaliteter och behandlingstekniker. Redan från starten har RayStation fokuserat på adaptiv strålbehandling (ART) eftersom tekniken är nyckeln till att kunna ge individanpassad vård och optimera behandlingsresultaten. Under arbetet att erbjuda ART har RayStation hittat en perfekt partner i UIHs CT-linac eftersom den kombinerar bildtagning av tillräckligt hög kvalitet för dosplanering med den senaste tekniken inom fotonstrålbehandling. De digitala arbetsflödena i RayCare är skräddarsydda för effektiv adaptiv strålbehandling, vilket gör ART ännu mer tillgänglig för alla typer av kliniker. UIHs CT-linac, och även deras standard-linac, kommer att bli de första konventionella foton-linacs som har stöd i RayCare.

   Johan Löf, VD och grundare av RaySearch Laboratories, säger: ”Det har länge varit brist på konkurrens när det gäller konventionella linacs, och jag välkomnar att UIH har tagit steget in på den här marknaden. Speciellt deras CT-linac är ett bra exempel på en genomtänkt kombination av diagnostisk bildtagning och behandlingsutrustning. Jag ser fram emot att lägga till stöd för den, och UIH’s standard-linac, i vår programvara.”

   Cheng Ni, VD på UIHs affärsenhet för strålbehandling, säger att: ”Samarbetet med RaySearch gör det möjligt för oss att erbjuda en kraftfull uppsättning programvaror till en rad olika typer av kliniker, inklusive de mest krävande akademiska centrumen i världen. Det gör att klinikerna kan använda vår banbrytande CT-linac i kombination med andra behandlingssystem på samma plattform.”

   Om UIH
   Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. tillverkar medicinska bildgivande system. UIH grundades 2011 och huvudkontoret ligger i Jiading-distriktet i Shanghai. Deras mål är att erbjuda vårdinrättningar ett brett urval av vårdlösningar, från utrustning för diagnostisk bildtagning och strålbehandling till service, utbildning och medicinsk IT.
     

   Om uRT-linac506c
   uRT-linac506C är en fullt integrerad CT-linac som kombinerar en linjär accelerator med en diagnostisk CT-bildtagning. uRT-linac506C är utformad för att kunna hantera den patientgenomströmning som krävs vid världens mest aktiva behandlingscentra, och inkluderar avancerade bildgivande funktioner utan att försaka effektiva arbetsflöden eller behandlingsprestanda. Systemet gör det möjligt att individanpassa strålbehandlingen från fraktion till fraktion eftersom justeringar av behandlingsplanen kan utföras när som helst under behandlingens gång. Klinikerna kan utföra bildstyrd behandling och behandlingssimuleringar på en enda plattform utan att ha en separat CT-simulator eller behöva skicka patienterna till röntgenavdelningen för bildtagningar.
     

   Om RayCare
   RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.
     

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.
     

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
     

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF

   WPE introducerar Monte Carlo-dosberäkning för protonterapi i kombination med aperturer

   PDF

   Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE) har nu infört dosberäkningsmetoden Monte Carlo för proton pencil beam-skanning i den kliniska verksamheten. WPE tillhör Universitetssjukhuset i Essen och det banbrytande institutet var det första protoncentret i Europa att använda RayStation för sin dosplanering.

   WPE behandlade sina första patienter 2013 och har använt RayStation för all dosplanering sedan 2015. Nu är WPE även pionjärer i Europa med att använda Monte Carlo-dosberäkning med RayStation* i kombination med aperturer, då de nyligen behandlade de första patienterna med denna dosberäkningsmetod.

   Monte Carlo-metoden ger en överlägsen prediktion för dosdistributionen för varje individuell patient. En nyckelfunktion hos RayStations Monte Carlo-dosmotor är att den ger möjlighet till planeringsoptimering i pencil beam-skanningläge i samverkan med kollimering med patientspecifika aperturer. Tack vare möjligheten att använda aperturer i planeringen erhålls en skarpare lateral dosfördelning, vilket ger en höggradigt konform dos inom målvolymen.

   Prof. Dr. Beate Timmermann, klinikchef för partikelterapin vid WPE, säger: ”Kombinationen av pencil beam-skanning och aperturer förstärker våra tekniska möjligheter att separera högdosområden och kritiska strukturer. Vi använder den här tekniken i specifika fall av hjärntumörer där riskorgan finns nära målvolymen.”

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”WPE är påfallande ofta först med nya saker, och det är mycket tillfredsställande att bevittna den första patientbehandlingen i Europa där Monte Carlo-tekniken för dosberäkning används. Monte Carlo ökar protonbehandlingens precision ytterligare, och dosmotorn i RayStation ger den optimala balansen mellan korrekta fysikaliska modeller och hastighet, vilket gör den mycket effektiv för kliniska arbetsflöden. RaySearch har ett starkt fokus på protonterapi och avsikten är att våra kunder alltid ska kunna befinna sig vid cancervårdens frontlinje genom tillgången till ledande funktioner.”


   Om WPE

   Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE) är en ledande institution för protonterapi i Tyskland, och en av världens mest avancerade protonterapikliniker. Ett team av specialister inklusive läkare, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker arbetar tillsammans för att behandla patienter med känsliga eller djupt liggande tumörer som är svåra eller omöjliga att operera bort. De är även specialiserade på behandling av barn. WPE tillhör Universitetssjukhuset i Essen och är därmed en del av Tysklands största onkologicenter, Västtyska cancercentret WTZ. De har därför tillgång till experter inom onkologins alla discipliner.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   PDF

   RayCare tas i drift på den första kliniken

   PDF

   RaySearch meddelade nyligen att RayCare*, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts på marknaden. Företaget kan med stolthet berätta att det belgiska cancernätverket Iridium nu använder RayCare 1 i den dagliga kliniska verksamheten för att hantera arbetsflödet runt behandlingsplaneringen, endast två månader efter att systemet blivit tillgängligt. Iridium är en banbrytande klinik som har bidragit starkt till utvecklingen av RayCare, speciellt när det gäller funktioner som stöder koordination av aktiviteter mellan flera olika institutioner.

   Målet med RayCare är att skapa ett innovativt OIS med stöd för heltäckande cancervård. RayCare kommer i framtiden att med ett samlat arbetsflöde koppla ihop alla onkologiska discipliner så att användarna smidigt kan koordinera aktiviteter och optimera resursanvändningen. Nyckelfunktioner i RayCare 1 inkluderar aktivitetshanteringsstöd för onkologiska arbetsflöden och en integrerad planeringsmiljö i kombination med RayStation 7*. Integrerade funktioner för kommunikation och dokumentation har utformats för att säkerställa effektiva överlämningar mellan personalen.

   Piet Dirix, leg läk, med dr, strålonkolog vid Iridium, säger: ”Vårt kärnuppdrag är att bidra till driften av ett innovativt strålbehandlingscenter för integrerad vård. RayCare spelar en central roll i det uppdraget eftersom detta nya OIS är utformat för att ge heltäckande cancervård på ett extremt säkert och effektivt sätt, samtidigt som patienten involveras till fullo i behandlingen. Samarbetet mellan RaySearch, Iridium och andra sjukhus över hela världen runt utvecklingen av detta system har skapat ett OIS som är unikt anpassningsbart. RayCare var skräddarsytt för våra specifika behov redan från början.”

   Eeva-Liisa Karjalainen, projektledare för RayCare, säger: ”Med RayCare kommer Iridium kunna använda sina resurser på ett mer effektivt sätt, vilket frigör tid för patientvård. Arbetsflödena är anpassade efter Iridiums processer, vilket gör det möjligt att automatisera tidskrävande manuella steg så som dataimport/export, överlämning av aktiviteter samt bildhantering. Detta ger möjlighet till optimal behandling för varje enskild individ samtidigt som bördan av klinisk dokumentation minskar.”

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är en dröm som uppfylls nu när jag får se RayCare användas i klinisk verksamhet för första gången. Systemet har byggts upp från grunden för att uppfylla kraven hos olika typer av cancerkliniker för att de ska kunna ge bästa möjliga behandling till sina cancerpatienter. Det är unikt i sitt stöd för integrerade arbetsflöden som utgår från varje enskild patients behov. RayCare är resultatet av en gemensam ansträngning som gjorts möjlig av den kliniska expertisen och det starka engagemanget hos Iridium och våra andra kliniska partners.”
     

   Om Iridium Cancer Network
   Cancernätverket Iridium utgörs av ett tätt samarbete runt strålningsonkologi, samt till en mindre grad runt medicinsk onkologi och hematologi, mellan alla 7 sjukhus i Antwerp-regionen (sjukhusgruppen GZA, sjukhusgruppen ZNA, UZA, AZ KLINA, AZ Nikolaas, AZ Monica, och AZ St Jozef). Det finns en avdelning för strålbehandlingar där runt 5300 patienter behandlas varje år. Detta medför att Iridium är den största strålbehandlingskliniken i hela Belgien.

   Om RayCare
   RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF

   MD Anderson och RaySearch går samman i en strategisk allians för att driva strålbehandling av cancer framåt

   PDF

   University of Texas MD Anderson Cancer Center och RaySearch Laboratories meddelade idag att ingått ett strategiskt partnerskap med avsikt att förbättra strålbehandling av cancer genom flera olika initiativ. Målet är att uppnå en ökad precision i behandlingen av tumörer samt att förbättra och öka tillgängligheten på en redan befintlig strålbehandlingsmetod, adaptiv strålbehandling (ART), som idag endast används på högspecialiserade cancerkliniker.

   Strålbehandlingens resultat är beroende av förmågan att konturera tumörens exakta placering. Eftersom strålbehandling oftast utförs vid flera tillfällen under ett antal veckor kan olika variabler påverka behandlingens precision. Traditionellt har man använt sig av extra säkerhetsmarginaler runt målområdet för att kompensera för tumörrörelser och förändringar i patientens position under behandlingen. Dessa marginaler kan dock inte alltid kompensera för oväntade förändringar i tumören och den omgivande friska vävnaden medan strålbehandlingen pågår. Adaptiv strålbehandling (ART) använder sig av frekventa bildtagningar för uppdatering av fysiska förändringar, vilket ger en mer exakt behandling av varje patient.

   Partnerskapet bygger vidare på ett tidigare samarbete mellan RaySearch och MD Anderson kring RaySearchs nya onkologiinformationssystem RayCare®. Samarbetet förenar MD Andersons kliniska data och expertis med den senaste tekniken och de plattformar som är tillgängliga genom RaySearch, och fokus kommer att ligga på följande områden:

   • Integration av avancerad bildtagning i dosplaneringen för att åstadkomma en tydligare definiering av måltumörerna.
   • Hantering av förändringar i tumören som kan inträffa under behandlingen. Övervakning och justering av behandlingen för att löpande anpassa den efter varje enskild patients förutsättningar.
   • Utveckling av mjukvarukomponenter, med målet att skapa en ny vårdstandard för strålbehandlingar.

   ”Den teknik som behövs för att utföra adaptiv strålbehandling har funnits tillgänglig i ett antal år och flera studier har påvisat dess fördelar” säger Caroline Chung, M.D., assisterande professor i strålningsonkologi vid MD Anderson. ”Det är dock en komplex process som ännu inte har blivit vanlig i klinisk praxis och den är i allmänhet begränsad till högspecialiserade vårdkliniker. Målet med detta samarbete är att utforma en metodik och ett arbetsflöde som testats kliniskt vid MD Anderson och som kan rationaliseras och automatiseras för att göra adaptiv strålbehandling möjlig i större skala.”

   Kombinationen av avancerad bildtagningsdata med plattformar som RayCare och dosplaneringssystemet RayStation kommer att spela en avgörande roll i arbetet att förbättra kontureringen av tumörvävnad. Tillsammans skapar de nya möjligheter för en mer individanpassad behandling. Utvecklingen av digitala arbetsflöden har potentialen att förbättra patientvården vid MD Anderson och andra cancerkliniker över hela världen.

   ”Det här strategiska partnerskapet mellan MD Anderson och RaySearch är en mycket betydelsefull milstolpe för RaySearch” säger Johan Löf, Ph.D., VD och grundare av RaySearch. ”Den markerar ett av de mest ambitiösa samarbeten som vi någonsin varit del av. Med RayStation och RayCare som teknologiska plattformar, i kombination med expertisen hos MD Anderson, tror jag att vi kan göra enorma framsteg i resan mot vår vision om en värld där cancer är besegrad”.
       
     
   Om MD Anderson Cancer Center
   University of Texas MD Anderson Cancer Center är ett av världens mest ansedda sjukhus, helt inriktat på vård, forskning, utbildning och förebyggande arbete mot cancer. Sjukhuset ligger i Texas Medical Center i centrala Houston och grundades 1941 som en del av University of Texas. MD Anderson är ett av de tre första sjukhusen för heltäckande cancervård som omnämndes i USA:s National Cancer Act från 1971, och är i dag ett av 45 sjukhus som National Cancer Institute utnämnt som ryggraden i kampen mot cancer i USA. U.S. News & World Reports undersökning ”Best Hospitals” har rankat MD Anderson som landets främsta sjukhus för cancervård och MD Anderson har rankats som det ledande cancersjukhuset under 11 av de senaste 14 åren. Sjukhuset har utnämnts till ett av USA:s två främsta för cancervård varje år sedan undersökningen påbörjades 1990.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:

   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   Ron Gilmore, pressansvarig MD Anderson Cancer Center
   Telefon: +1 713-745-1898
   Mobiltelefon: +1-575-915-5790
   rlgilmore1@mdanderson.org 

   PDF

   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

   PDF

   RaySearch Laboratories AB (publ)

   ”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

   FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
   • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
   • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
   • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
   • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

   TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
   • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
   • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
   • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
   • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

   • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
   • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
   • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
       

   INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.
       

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
   peter.thysell@raysearchlabs.com

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
   Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

   * Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

   PDF

   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

   PDF

   RaySearch Laboratories AB (publ)

   ”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

   FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
   • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
   • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
   • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
   • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

   TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

   • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
   • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
   • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
   • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
   • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
   • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

   • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
   • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
   • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
      

   INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
   I
   nformationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.

   FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
   Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost:
   johan.lof@raysearchlabs.com
   Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
   peter.thysell@raysearchlabs.com
     

   OM RAYSEARCH
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

   * Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

   PDF

   Mitchell Cancer Institute i USA väljer RayStation för TomoTherapy

   PDF

   Mitchell Cancer Institute (MCI) – en del av University of South Alabama – har valt RayStation* som dosplaneringssystem för TomoTherapy ®. Centret behandlar även patienter med CyberKnife ® och kommer att börja använda RayStation* som dosplaneringssystem för denna maskin i framtiden.

   MCI:s strålbehandlingscenter är utrustad med Accurays leveransystem CyberKnife och TomoTherapy, samt en 64-skikts PET-CT-scanner. Centrets intresse för RayStation väcktes i första hand av det kommande stödet för CyberKnife, men snart insåg man att systemet kunde uppfylla samtliga krav på dosplanering i framtiden, inklusive TomoTherapy.

    ”Vi blev mycket imponerande av RayStations kapacitet och användarvänlighet. Vi är ett ledande behandlingscenter och behöver den allra bästa tekniken för att kunna leverera oöverträffad vård med maximal effektivitet. RayStation hjälper oss att uppnå våra mål”, säger dr Weisi Yan, ansvarig för CyberKnife-programmet hos MCI.

    ”RayStation ger snabb och effektiv dosplanering för alla våra befintliga och framtida tekniker. Systemet är mycket mer lätthanterligt än de system som vi har använt tidigare. Med RayStation kan läkaren snabbt välja den bästa behandlingsstrategin”, säger Hal Hopper, chef för MCI:s strålningsonkologiska avdelning.

    ”MCI delar vår vision om ständiga förbättringar inom cancerbehandling. Vi är väldigt glada över att kunna uppfylla deras krav i fråga om avancerade kliniska tekniker, optimerade arbetsflöden och effektivt resursutnyttjande”, säger Johan Löf, CEO för RaySearch.
       

   Om MCI
   MCI grundades år 2000 och levererar cancerbehandling på tre platser: MCI:s huvudanläggning i Mobile, MCI Kilborn Clinic i Fairhope och Monroe County Hospital i Monroeville (samtliga i delstaten Alabama). Centrets forskare och läkare ägnar sig dagligen åt att bekämpa cancer i ett potentiellt upptagningsområde med fler än 4,1 miljoner invånare, och har stadigt fokus på att förbättra och utveckla diagnostik, behandling och förebyggande av cancer. Sedan det grundades har centret haft samma strategiska mål: att nå kapacitet för att godkännas som NCI Comprehensive Cancer Center, och att bli en ekonomiskt självgående enhet. 

   Om RayStation
   RayStation integrerar samtliga av RaySearchs avancerade behandlingslösningar i ett gemensamt, flexibelt planeringssystem. Systemet innehåller unika funktioner såsom optimering utifrån flera kriterier, med fullt stöd för adaptiv 4D-strålbehandling. Andra funktioner i systemet är RaySearchs marknadsledande algoritmer för IMRT- och VMAT-optimering samt extremt noggranna doseringsmotorer för foton-, elektron-, proton- och koljonsbehandling.* Systemet baseras på den senaste programvaruarkitekturen och har ett grafiskt gränssnitt som erbjuder det allra senaste inom användbarhet. 

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar innovativa programvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch erbjuder behandlingsplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen, och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag. Företaget presenterade nyligen RayCare*, nästa generations onkologi-informationssystem, vilket är ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs programvara används på omkring 2 600 kliniker i fler än 65 länder. Företaget grundades år 2000, som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm, och är noterat på Nasdaq-börsen sedan 2003. 

   För mer information om RaySearch, besök: www.raysearchlabs.com

   * Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.

   För mer information, kontakta:
   Johan Löf, President och CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefonnr: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   PDF

   RayStation utvalt för det första Protoncentret i Indien

   PDF

   Apollo Hospitals är en ledande sjukhuskedja i Indien, och de har nu valt ut RayStation till ett nytt protonterapicenter i Chennai – den första anläggningen av det slaget i Indien. Centret kommer att vara utrustat med IBA’s Proteus®PLUS behandlingssystem i en konfiguration med flera behandlingsrum. Installationen kommer att bestå av två rum för behandling med gantry och ett rum för behandling med fixerad stråle. Alla rum kommer att vara utrustade med avancerad pencil beam-scanning och cone beam-CT.

   Efter en omfattande granskning av de ledande tillgängliga systemen valdes RayStation ut som dosplaneringssystem för det nya centret. Valet motiverades av RayStations omfattande funktioner och stöd för alla större behandlingssystem och RayStations världsledande position inom protondosplanering. Apollo Hospitals har som mål att kunna harmonisera hela arbetsflödet för dosplanering.
   Avtalet inkluderar moduler för deformabel registrering, dose tracking, adaptiv terapi och flermålsoptimering, och de första patientbehandlingarna är inplanerade till september 2018.

   Preetha Reddy, Vice Chairperson, Apollo Hopsitals Groups säger: "Vi är fast beslutna med vårt engagemang att vinna över cancer och Apollo Proton Cancer Center i Chennai understryker denna etos. Under åren har vi kontinuerligt infört den mest avancerade cancervården för våra patienter och Apollo har blivit hedrad med förtroende hos individer från över 140 lände.”

   Ms Reddy tillade: "Innovativa teknologier har varit ett kännetecken för våra cancervårdsprotokoll. Köpet av RayStation bekräftar därmed våra fortsatta investeringar i den bästa tillgängliga teknologin för våra patienter.”

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att ha valts ut av Apollo Hospitals för deras banbrytande introduktion av protonbehandling i Indien. Apollo delar vår syn på de många fördelar som finns i att ha ett enda dosplaneringssystem för alla behandlingsmaskiner och vårt partnerskap kommer att leda till hög effektivitet och förbättrad patientvård. Den här installationen förstärker vår redan starka och växande närvaro i APAC-regionen och vårt åtagande att ha stöd för största möjliga antal olika behandlingsmaskiner.”

        

   Om Apollo Hospitals
   Apollo Hospitals är välkända pionjärer för den privata vården i Indien och 1983 grundade de det första företagssjukhuset i landet. Idag är de en av Asiens främsta integrerade vårdorganisationer och de driver 64 sjukhus samt många apotek, primärvårdsmottagningar och diagnostikmottagningar.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
   Telefon: +46 (0)8-510 530 00
   johan.lof@raysearchlabs.com 

   PDF

   Beaumont Hospital, USA, har valt RayStation för fotonterapi

   PDF

   Beaumont Hospital i Royal Oak, i delstaten Michigan, har valt att signifikant utöka sin RayStation-installation och lägga till planeringskapacitet för fotonterapi till den installation för protonterapi som redan finns. RayStation kommer att användas för fotondosplanering vid Beaumont’s Hospital i Dearborn, som planerar att beställa nya linacs för systemet. Inköpet inkluderar även ytterligare funktioner och licenser för protonterapi.

   Cancerprogrammet vid Beaumont är baserat på de senaste behandlingsteknikerna och är nationellt välkänt. Beaumont köpte RayStation för protonterapi 2014 och avancerade funktioner som adaptiv terapi och deformabel registrering är nyckelelement i deras arbetsflöde.

   ”Vi känner oss nöjda med vårt beslut att utöka RayStation för vår fotonverksamhet” säger Craig Stevens M.D, Ph.D., strålningsonkolog och styrelseordförande för strålningsonkologin vid Beaumont. RayStations toppmoderna funktioner låter oss blanda proton- och fotondosplanering, vilket gör arbetsflödet smidigare och mer effektivt.

   Xuanfeng Ding, Ph.D., chefsfysiker, tillägger: ”Vi skapar ofta både en fotonplan och en protonplan och jämför dem sedan sida-vid-sida för att fastställa vilket behandlingsalternativ som är bäst för den patienten. Den deformabla registreringen har varit till stor nytta på vårt protoncenter där den hjälpt oss att utvärdera föregående dos och ta fram plansumman för aktuell CT. I kombination med den adaptiva funktionen förbättrar det definitivt kvaliteten av behandlingen för patienten samt effektiviteten av arbetsflödet.”

   Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Beaumont har en enastående meritlista när det gäller att använda avancerad teknologi för att fastställa vilken behandlingsmetod som är optimal för den enskilda patienten. RayStation är mycket lämplig för den typen av strategi med dess omfattande funktioner samt stöd för nyskapande tekniker och ett stort antal behandlingsmaskiner. Jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap som kommer att vara till stor nytta för många patienter i Michigan.”
    

   Om Beaumont Hospital
   Beaumont är den största vårdorganisationen i Michigan. Den grundades 2014 med målet att ge patienter i sydöstra Michigan utomordentlig vård full av omtanke. Beaumont Health främjar ett företagsklimat där partnerskapen vårdas, och deras sjukvårdsmodell med patient- och familjeorienterad vård visar på deras strävan att involvera patienter, familjer och det lokala samhället i att ständigt förbättra hälso- och sjukvården. Med 8 sjukhus, 174 vårdcentraler, nära 5 000 läkare och 38 000 anställda bidrar Beaumont Health till ökad hälsa och välmående för boende i hela sydöstra Michigan och närliggande områden.

   Om RayStation
   RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

   Om RaySearch
   RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
     

   Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

   * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

   För ytterligare information, kontakta:
   Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

   Telefon: +46 (0)8-510 530 00

   johan.lof@raysearchlabs.com

   PDF