We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

  Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

  • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
  • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
  • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
  • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
  • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

  TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

  • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
  • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
  • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
  • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
  • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
  • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
      

  INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.
      

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
  Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
  peter.thysell@raysearchlabs.com

  OM RAYSEARCH
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

  * Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

  PDF

  Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

  PDF

  RaySearch Laboratories AB (publ)

  ”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

  FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

  • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
  • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
  • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
  • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
  • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

  TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

  • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
  • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
  • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
  • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
  • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
  • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
  • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
     

  INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
  I
  nformationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
  Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost:
  johan.lof@raysearchlabs.com
  Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
  peter.thysell@raysearchlabs.com
    

  OM RAYSEARCH
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

  * Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.

  PDF

  Mitchell Cancer Institute i USA väljer RayStation för TomoTherapy

  PDF

  Mitchell Cancer Institute (MCI) – en del av University of South Alabama – har valt RayStation* som dosplaneringssystem för TomoTherapy ®. Centret behandlar även patienter med CyberKnife ® och kommer att börja använda RayStation* som dosplaneringssystem för denna maskin i framtiden.

  MCI:s strålbehandlingscenter är utrustad med Accurays leveransystem CyberKnife och TomoTherapy, samt en 64-skikts PET-CT-scanner. Centrets intresse för RayStation väcktes i första hand av det kommande stödet för CyberKnife, men snart insåg man att systemet kunde uppfylla samtliga krav på dosplanering i framtiden, inklusive TomoTherapy.

   ”Vi blev mycket imponerande av RayStations kapacitet och användarvänlighet. Vi är ett ledande behandlingscenter och behöver den allra bästa tekniken för att kunna leverera oöverträffad vård med maximal effektivitet. RayStation hjälper oss att uppnå våra mål”, säger dr Weisi Yan, ansvarig för CyberKnife-programmet hos MCI.

   ”RayStation ger snabb och effektiv dosplanering för alla våra befintliga och framtida tekniker. Systemet är mycket mer lätthanterligt än de system som vi har använt tidigare. Med RayStation kan läkaren snabbt välja den bästa behandlingsstrategin”, säger Hal Hopper, chef för MCI:s strålningsonkologiska avdelning.

   ”MCI delar vår vision om ständiga förbättringar inom cancerbehandling. Vi är väldigt glada över att kunna uppfylla deras krav i fråga om avancerade kliniska tekniker, optimerade arbetsflöden och effektivt resursutnyttjande”, säger Johan Löf, CEO för RaySearch.
      

  Om MCI
  MCI grundades år 2000 och levererar cancerbehandling på tre platser: MCI:s huvudanläggning i Mobile, MCI Kilborn Clinic i Fairhope och Monroe County Hospital i Monroeville (samtliga i delstaten Alabama). Centrets forskare och läkare ägnar sig dagligen åt att bekämpa cancer i ett potentiellt upptagningsområde med fler än 4,1 miljoner invånare, och har stadigt fokus på att förbättra och utveckla diagnostik, behandling och förebyggande av cancer. Sedan det grundades har centret haft samma strategiska mål: att nå kapacitet för att godkännas som NCI Comprehensive Cancer Center, och att bli en ekonomiskt självgående enhet. 

  Om RayStation
  RayStation integrerar samtliga av RaySearchs avancerade behandlingslösningar i ett gemensamt, flexibelt planeringssystem. Systemet innehåller unika funktioner såsom optimering utifrån flera kriterier, med fullt stöd för adaptiv 4D-strålbehandling. Andra funktioner i systemet är RaySearchs marknadsledande algoritmer för IMRT- och VMAT-optimering samt extremt noggranna doseringsmotorer för foton-, elektron-, proton- och koljonsbehandling.* Systemet baseras på den senaste programvaruarkitekturen och har ett grafiskt gränssnitt som erbjuder det allra senaste inom användbarhet. 

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar innovativa programvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch erbjuder behandlingsplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen, och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag. Företaget presenterade nyligen RayCare*, nästa generations onkologi-informationssystem, vilket är ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs programvara används på omkring 2 600 kliniker i fler än 65 länder. Företaget grundades år 2000, som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm, och är noterat på Nasdaq-börsen sedan 2003. 

  För mer information om RaySearch, besök: www.raysearchlabs.com

  * Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.

  För mer information, kontakta:
  Johan Löf, President och CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)
  Telefonnr: +46 (0)8-510 530 00
  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  RayStation utvalt för det första Protoncentret i Indien

  PDF

  Apollo Hospitals är en ledande sjukhuskedja i Indien, och de har nu valt ut RayStation till ett nytt protonterapicenter i Chennai – den första anläggningen av det slaget i Indien. Centret kommer att vara utrustat med IBA’s Proteus®PLUS behandlingssystem i en konfiguration med flera behandlingsrum. Installationen kommer att bestå av två rum för behandling med gantry och ett rum för behandling med fixerad stråle. Alla rum kommer att vara utrustade med avancerad pencil beam-scanning och cone beam-CT.

  Efter en omfattande granskning av de ledande tillgängliga systemen valdes RayStation ut som dosplaneringssystem för det nya centret. Valet motiverades av RayStations omfattande funktioner och stöd för alla större behandlingssystem och RayStations världsledande position inom protondosplanering. Apollo Hospitals har som mål att kunna harmonisera hela arbetsflödet för dosplanering.
  Avtalet inkluderar moduler för deformabel registrering, dose tracking, adaptiv terapi och flermålsoptimering, och de första patientbehandlingarna är inplanerade till september 2018.

  Preetha Reddy, Vice Chairperson, Apollo Hopsitals Groups säger: "Vi är fast beslutna med vårt engagemang att vinna över cancer och Apollo Proton Cancer Center i Chennai understryker denna etos. Under åren har vi kontinuerligt infört den mest avancerade cancervården för våra patienter och Apollo har blivit hedrad med förtroende hos individer från över 140 lände.”

  Ms Reddy tillade: "Innovativa teknologier har varit ett kännetecken för våra cancervårdsprotokoll. Köpet av RayStation bekräftar därmed våra fortsatta investeringar i den bästa tillgängliga teknologin för våra patienter.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att ha valts ut av Apollo Hospitals för deras banbrytande introduktion av protonbehandling i Indien. Apollo delar vår syn på de många fördelar som finns i att ha ett enda dosplaneringssystem för alla behandlingsmaskiner och vårt partnerskap kommer att leda till hög effektivitet och förbättrad patientvård. Den här installationen förstärker vår redan starka och växande närvaro i APAC-regionen och vårt åtagande att ha stöd för största möjliga antal olika behandlingsmaskiner.”

       

  Om Apollo Hospitals
  Apollo Hospitals är välkända pionjärer för den privata vården i Indien och 1983 grundade de det första företagssjukhuset i landet. Idag är de en av Asiens främsta integrerade vårdorganisationer och de driver 64 sjukhus samt många apotek, primärvårdsmottagningar och diagnostikmottagningar.

  Om RayStation
  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:
  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
  Telefon: +46 (0)8-510 530 00
  johan.lof@raysearchlabs.com 

  PDF

  Beaumont Hospital, USA, har valt RayStation för fotonterapi

  PDF

  Beaumont Hospital i Royal Oak, i delstaten Michigan, har valt att signifikant utöka sin RayStation-installation och lägga till planeringskapacitet för fotonterapi till den installation för protonterapi som redan finns. RayStation kommer att användas för fotondosplanering vid Beaumont’s Hospital i Dearborn, som planerar att beställa nya linacs för systemet. Inköpet inkluderar även ytterligare funktioner och licenser för protonterapi.

  Cancerprogrammet vid Beaumont är baserat på de senaste behandlingsteknikerna och är nationellt välkänt. Beaumont köpte RayStation för protonterapi 2014 och avancerade funktioner som adaptiv terapi och deformabel registrering är nyckelelement i deras arbetsflöde.

  ”Vi känner oss nöjda med vårt beslut att utöka RayStation för vår fotonverksamhet” säger Craig Stevens M.D, Ph.D., strålningsonkolog och styrelseordförande för strålningsonkologin vid Beaumont. RayStations toppmoderna funktioner låter oss blanda proton- och fotondosplanering, vilket gör arbetsflödet smidigare och mer effektivt.

  Xuanfeng Ding, Ph.D., chefsfysiker, tillägger: ”Vi skapar ofta både en fotonplan och en protonplan och jämför dem sedan sida-vid-sida för att fastställa vilket behandlingsalternativ som är bäst för den patienten. Den deformabla registreringen har varit till stor nytta på vårt protoncenter där den hjälpt oss att utvärdera föregående dos och ta fram plansumman för aktuell CT. I kombination med den adaptiva funktionen förbättrar det definitivt kvaliteten av behandlingen för patienten samt effektiviteten av arbetsflödet.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Beaumont har en enastående meritlista när det gäller att använda avancerad teknologi för att fastställa vilken behandlingsmetod som är optimal för den enskilda patienten. RayStation är mycket lämplig för den typen av strategi med dess omfattande funktioner samt stöd för nyskapande tekniker och ett stort antal behandlingsmaskiner. Jag ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap som kommer att vara till stor nytta för många patienter i Michigan.”
   

  Om Beaumont Hospital
  Beaumont är den största vårdorganisationen i Michigan. Den grundades 2014 med målet att ge patienter i sydöstra Michigan utomordentlig vård full av omtanke. Beaumont Health främjar ett företagsklimat där partnerskapen vårdas, och deras sjukvårdsmodell med patient- och familjeorienterad vård visar på deras strävan att involvera patienter, familjer och det lokala samhället i att ständigt förbättra hälso- och sjukvården. Med 8 sjukhus, 174 vårdcentraler, nära 5 000 läkare och 38 000 anställda bidrar Beaumont Health till ökad hälsa och välmående för boende i hela sydöstra Michigan och närliggande områden.

  Om RayStation
  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt mycket noggranna dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
    

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:
  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  RayStation utvalt till Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i London

  PDF

  Stiftelsen Imperial College Healthcare NHS Trust i London i Storbritannien har valt RayStation som enda dosplaneringssystem för två av sina sjukhus i London: Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital. RayStation valdes som den bästa lösningen efter en omsorgsfull utvärdering av alla de potentiella dosplaneringssystem som finns på marknaden.

  Imperial College Healthcare NHS Trust driver fem sjukhus och en rad olika mindre vårdinrättningar i London. Strålbehandlingar utförs på Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital. RayStation köps in för att ersätta de två olika dosplaneringssystem som i nuläget används på sjukhusen.

  Båda sjukhusen kommer att använda RayStation för all dosplanering samt för virtuella simuleringar inför behandlingar, och RayStation kommer att ersätta sjukhusens nuvarande fristående system för virtuell simulering. Inköpet omfattar en rad olika funktioner inklusive 3D-CRT, IMRT, VMAT, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering och adaptiv planering.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att få hjälpa dessa två ledande London-sjukhus med deras behov. Målet med RayStation är att kunna erbjuda den mest omfattande funktionaliteten. Detta gör det möjligt för kliniker att sammanföra flera olika system, öka effektiviteten och minska behovet av personalutbildning. Vi ser fram emot ett lyckat partnerskap.”

  Om Imperial College Healthcare NHS Trust
  Imperial College Healthcare NHS Trust är en stiftelse som ger akutvård och specialistvård till en befolkning på nära två miljoner människor i nordvästra London, och fler bortom det. Stiftelsen har fem sjukhus i London – Charing Cross, Hammersmith, Queen Charlotte’s & Chelsea, St Mary’s och The Western Eye. Den driver även ett växande antal lokala vårdinrättningar. Tillsammans med sin akademiska partner Imperial College London är stiftelsen ett av Storbritanniens 11 akademiska centrum för vårdvetenskap. De arbetar för att snabbt omvandla forskning till praktik som förbättrar patientvården och borgar för utomordentlig utbildning.

  Om RayStation
  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
    

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

  För ytterligare information, kontakta:
  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
  Telefon: +46 (0)8-510 530 00
  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF

  RaySearch har fått den första ordern på Onkologiinformationssystemet RayCare™

  PDF

  Anderson Regional Cancer Center (ARCC) i Meridian i Mississippi i USA har lagt den första ordern för RayCare*, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS). RayCare är ett innovativt system som är utformat för att ha stöd för omfattande cancervård och som kan integreras fullständigt med dosplaneringssystemet RayStation, men det är bara början. RayCare kommer att sammanlänka alla onkologiska discipliner så att användarna smidigt kan koordinera alla aktiviteter och säkerställa optimal användning av resurser.

  Med framtida versioner kommer RayCare att utvecklas till ett OIS med maskininlärning och unik kapacitet att koordinera onkologiska aktiviteter. Detta innebär stöd för omfattande cancervård som utformas helt efter varje enskild patients behov. Många cancerpatienter ges en kombination av olika behandlingstyper och skulle därmed gynnas av att arbetsflödena för strålbehandling, kemoterapi och kirurgi kombineras.

  ARCC har skapat en plan för sina kliniska arbetsflöden som inkluderar stöd för avancerade tekniker och datadrivna beslutsprocesser. Bästa sättet att förverkliga planen blev för dem att flytta över till ett nytt dosplaneringssystem och ett nytt onkologiinformationssystem som tillsammans har stöd för deras linac- och TomoTherapy-system. Det ger dem en enhetlig plattform för planering, behandling och bedömning.

  Paul King, chefsfysiker, säger: ”Vi utvärderade alla de ledande systemen och blev mycket imponerade av möjligheterna med RayCare. Det ger oss allt vi letade efter och det underlättar otroligt mycket för oss att vi kan integrera alla dessa delar. RaySearch är en innovatör med den ledande tekniken inom detta område och jag har stort förtroende för deras förmåga att möta våra behov även i framtiden. Vi kommer att fortsätta utforska banbrytande tekniker för att kunna ge våra patienter den bästa vård som finns att tillgå. RayCare hjälper oss att uppnå detta mål.”

  Dr. Scott Anderson, strålningsonkolog och medicinsk direktör säger: ”Vi befinner oss vid ett vägskäl där vi måste välja mellan att hålla fast vid det nuvarande systemet som fungerar nöjaktigt eller att satsa på det som kommer att bli framtidens standard. Vi ser fram emot att arbeta med RaySearch och tillsammans med dem forma framtiden för longitudinell cancervård. Överlevnad och långsiktig uppföljning av patienterna kommer att bli centralt för framtidens cancervård, och det nya systemet som nu utvecklas kommer ge oss bättre verktyg för detta.”

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Jag är mycket glad över den första ordern på RayCare och det ska bli spännande att hjälpa ARCC att skapa ett effektivt, integrerat system som håller för framtiden. RayCare skiljer sig fundamentalt från andra OIS-system och vi har investerat massor av tid och kraft för att skapa något som på allvar kommer att förbättra behandlingen av cancer. Vårt mål är att vidareutveckla cancerbehandling med kraftfulla verktyg som kombinerar dosplanering, arbetsflöden och datahantering, resursoptimering, maskininlärning och uppföljning på ett effektivt sätt.”

  Om Anderson Regional Cancer Center
  Anderson Regional Cancer Center i Meridian, Mississippi, är ett toppmodernt cancercenter utrustat för innovativ behandling av alla typer av cancer. Centret tar emot ungefär 180 öppenvårdspatienter per dag för strålbehandling eller kemoterapi och har ett upptagningsområde som täcker östra Mississippi och västra Alabama.

  Om RayCare
  RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

  Mer information om RaySearch finns på:
  www.raysearchlabs.com


  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.


  För ytterligare information, kontakta
  :
  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
  Telefon: +46 (0)8-510 530 00
  johan.lof@raysearchlabs.com
   

  PDF

  RayStation utvalt för nytt koljonterapicenter i Japan

  PDF

  RayStation* har valts ut som dosplaneringssystem för ett nytt center för koljonterapi som byggs på Yamagata Universitetssjukhus i norra Japan. Ordern representerar RayStations första installation för koljonterapi i Japan.

  Koljonterapi är en avancerad form av strålbehandling som inriktar sig specifikt på cancercellerna och ger minimala skador på omgivande vävnad. Tekniken använder en koljonstråle som accelereras till upp till 70 % av ljusets hastighet. Koljonstrålar är mycket effektiva för att förstöra cancerceller och tekniken kan vara verksam mot cancerceller som är resistenta mot röntgenstrålning. En ytterligare fördel är att behandlingsperioden ofta är kortare än för andra former av strålbehandling.

  RayStation valdes i ett gemensamt beslut av Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba, som levererar behandlingssystemet. Valet motiverades av RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för den här banbrytande behandlingstekniken. Installationen av RayStation kommer att inkludera moduler för kol-pencil beam-skanning med robust optimering (med både MKM- och LEM-modellerna) och funktioner för deformabel registrering, dose tracking och adaptiv terapi.

  Centret förväntar sig att kunna behandla de första patienterna i början av 2020. Toshibas behandlingssystem kommer att bestå av två behandlingsrum, ett rum med fixerad stråle och ett rum med ett 360-graders roterande kompakt supraledande gantry. Anläggningen kommer att bli den mest kompakta installationen för koljonterapi i världen, och en av endast ett fåtal integrerade i ett allmänsjukhus.

  Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RaySearch har som mål att vara ledande inom stödet för banbrytande tekniker såsom koljonterapi och vi är mycket nöjda över att kunna uppfylla kraven från Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba. RayStation har en stark och växande användarbas i Japan och vi kommer att fortsätta fokusera resurser på den här teknologiskt framstående marknaden.”
    

  Om Yamagata Universitetssjukhus.
  Yamagata Universitetssjukhus är ett stort allmänsjukhus i prefekturet Yamagata i norra Japan. Sjukhuset grundades 1976 och omfattar en rad olika medicinska specialiteter, inklusive onkologi. Sjukhusets kliniska cancercenter öppnade 2007. Yamagata Universitetssjukhus arbetar utefter en filosofi för ”djupt human och pålitligt medicinsk vård”.

  Om RayStation
  RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

  Om RaySearch
  RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

  Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

  * Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.
   

  För ytterligare information, kontakta:
  Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

  Telefon: +46 (0)8-510 530 00

  johan.lof@raysearchlabs.com

  PDF