We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

MAKE A DIFFERENCE! JOIN US.

Master thesis in physics (Swedish)

Erbjudande

Vi söker en examensarbetare till fysikgruppen på utvecklingsavdelningen på RaySearch Laboratories i Stockholm, helst med start redan i höst. Ämnet är algoritmer för beräkning av förväntade EPID-bilder baserat på plan- och patientdata samt jämförelser mot motsvarande mätta EPID-bilder. Ett möjligt andra steg i examensarbetet är att använda en eventuell skillnad mellan beräknad och uppmätt EPID-bild för att beräkna en uppdaterad dos i patient.

Som verktyg finns RayStation, RaySearchs kraftfulla strålningsbehandlingsmjukvara, och dess scriptinterface i Python, den kodmassa i C++ och C# som vi utvecklar RayStation i, samt samarbete med en fransk klinik (Mâcon/Villeurbanne). Som stöd finns dessutom medarbetarna på RaySearch, och framförallt i utvecklingsavdelningens fysikgrupp.


Bakgrund och syfte

Vid strålbehandling mot cancer är det viktigt att kontrollera att behandlingen patienten slutligen får motsvarar det som planerats, så att inte felbehandlingar sker. Att på olika sätt kontrollmäta dos kallas QA, quality assurance. En strålkanon, LINAC, kan vara utrustad med en platta av halvledarmaterial, en så kallad EPID, placerad vinkelrätt mot strålriktningen. När EPID-en bestrålas skapas en bild av den infallande strålen, vilken kan jämföras med en förväntad bild. Med en bra fysikmodell, och ett väl förstått LINAC-beteende, bör den förväntade och den mätta EPID-bilden stämma väl överens. För det mesta är detta fallet, och planen blir godkänd för patientbehandling. Om bilderna inte stämmer överens, kan en klinik bestämma sig för att planera om, eftersom de inte med säkerhet kan veta hur dosen kommer att fördela sig i patienten. En ytterligare möjlighet är att EPID-bildens information kan användas för att beräkna en ny dos i patienten, vilken skulle ge bättre beslutsunderlag för att bestämma huruvida en omplanering behövs. EPID-QA har potential att vara betydligt snabbare än många andra tekniker.

Det är vanligt att strålbehandlingsscheman är fraktionerade, det vill säga uppdelade i flera strålbehandlingstillfällen, vanligtvis runt trettio stycken. Tanken är att mellan dessa tillfällen ska den friska vävnaden hinna återhämta sig mer än tumören, men är tiden mellan fraktioner för lång hinner tumören växa mer än önskat. Ifall en strålterapiklinik under en dag har problem med en LINAC kan de välja mellan att skjuta upp flera patienters fraktioner, eller flytta behandlingarna till reserv-LINACs. Med LINAC-anpassad omplanering och snabb QA kan denna flytt ske med bibehållen plankvalitet. Här är EPID-QA en viktig pusselbit.

Mellan fraktioner kan tumörer krympa, patienter tappa i vikt, och organpositioner och storlek variera, det senare är vanligt i området kring prostata, urinblåsa och grovtarm. Om detta gör att tumören inte blir tillräckligt bestrålad, eller att strålkänsliga organ får för mycket strålning är det dags att skapa en ny plan för resten av behandlingen. Även här öppnar snabb QA upp nya möjligheter till flexibilitet, och i slutändan bättre behandling för patienten.


Profil

  • Du är motiverad, intelligent och gillar fysikanalys och programmering.
  • Examensarbetet är avslutningen på ett masterprogram i fysik, ett civilingenjörsprogram i fysik eller en utbildning i medicinsk fysik på masternivå, eller en liknande utbildning, vilken du klarat med bravur.
  • Du har dator- och programmeringsvana, om vanan är mindre finns intresse och fallenhet att lära dig mer.
  • Du räds inte utmaningar i form av stora frågor utan hittar sätt att bryta ned dem i mindre, hanterbara delar, för att metodiskt nå svaret på den större frågan.


Att arbeta på RaySearch

RaySearch utvecklar avancerad mjukvara för cancerbehandling, vilket medför ett stort ansvar. På huvudkontoret på Sveavägen 44, mitt i Stockholm, finns våra 140 anställda, runt om i världen finns mindre lokala kontor. RaySearch är ett företag där kreativitet, lärande och samarbete värderas. För ett kunskapsbaserat företag som RaySearch är rekrytering av drivna individer med potential och ambition att göra skillnad en nyckelfaktor. För mer information om RaySearch.


Ansök:

Ansök genom att maila CV, betygsutdrag (både kandidat och masterutbildning) och personligt brev genom knappen nedan. Märk din ansökan ”Examensarbete i fysik". För frågor kontakta Agnes Angerud.